Iskalnik po dogodkih

Vrsta prireditve
Kultura
Šport
Turizem
Izobraževanje
Drugo

Občina

Delavnica: Strateški pristop pri pridobivanju sredstev

17. oktober 2017, ob 17.00 uri
Kraj dogodka: Mladinski center Trbovlje

Ste že kdaj pripravili kakšno prijavo na javni razpis? Pridobili kakšno donacijo iz zasebnega sektorja? Pobirali članarino? Če delujete v nevladnem sektorju, najbrž ste. Kako pa vse te razpršene aktivnosti povezati v smiselno celoto in se jih lotiti tako, da bodo v dveh, treh letih še bolj učinkovite? Vabljeni na delavnico, kjer bomo skupaj odgovorili na to vprašanje. To NI delavnica o tem, kako napisati prijavo na javni razpis ali kako pridobivati donacije. Je pa delavnica o tem, kako dejavnosti pridobivanja sredstev vključiti v vsakdanje delovne procese v vaši organizaciji! Vsebina delavnice: - Uvod v strateško načrtovanje. - Pomen poslanstva in vizije za pridobivanje sredstev. - Kratko o načinih pridobivanja sredstev (pridobitna, razpisi, donacije ...). - Refleksija in razvoj poslovnega modela organizacije. - SWOT analiza na področju pridobivanja sredstev. - Postavitev strateških ciljev na področju pridobivanja sredstev. - Ukrepi in dejavnosti za pridobivanje sredstev. - Organizacijska struktura, ki podpira pridobivanje sredstev. - Vrednotenje pridobivanja sredstev. Izvajalec Matej Cepin, univ. dipl. ing., avtor knjig o strateškem načrtovanju v NVO, urednik Priročnika za menedžerje v mladinskih organizacijah in mnogih drugih publikacij s področja učenja, aktivnega državljanstva, mladinskega dela in civilne družbe. Trenutno deluje kot direktor nevladne organizacije Socialna akademija, ki se ukvarja z izobraževanjem, raziskovanjem in kulturo, pred tem pa je 6 let deloval kot vodja Mladinske akademije na Društvu mladinski ceh. Je vodja več nacionalnih in mednarodnih projektov, poleg tega pa nastopa kot trener in moderator za različne skupine v sferi civilne družbe in tudi širše. Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko 059 927 619 ali pišite na info@consulta.si. Na delavnico se prijavite tukaj. Veselimo se srečanja z vami!

Organizator: ZLHT Regionalni center NVO
T: 059 927 619
E: info@consulta.si

Povezava na domačo stran: consulta.si/novice/delavnica-strateski-pristop-pri-pridobivanju-sreds/1888

Copyright © 2009 - 2018, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.