Iskalnik po dogodkih

Vrsta prireditve
Kultura
Šport
Turizem
Izobraževanje
Drugo

Občina

Zakon o prostovoljstvu v praksi

13. februar 2018, ob 9.00 uri
Kraj dogodka: Ljubljana

Vabimo vas na triurno delavnico, kjer vam bomo skozi praktične primere predstavili Zakon o prostovoljstvu in drugo zakonodajo na področju prostovoljstva. Na delavnici boste lahko preverili, ali že imate organizirano prostovoljsko delo v skladu z veljavno zakonodajo in kaj morate na tem področju še storiti. Kaj pomeni zakon za posamezno prostovoljsko organizacijo? Ali je zares potrebno imeti s prostovoljci pisne dogovore o prostovoljskem delu? Katere stroške lahko povrnemo prostovoljcem in v kakšnem znesku? Katere evidence o delu in prostovoljcih moramo voditi? Kdo je upravičen do dodatka za delovno aktivnost? Delavnica poteka med 9.00 in 12.00.

Organizator: Slovenska filantropija
T: 051 775 237
E: usposabljanja@filantropija.org

Povezava na domačo stran: www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/usposabljanja-za-mentorje-in-organizatorje-prostovoljskega-dela/delavnica-zakon-o-prostovoljstvu

Copyright © 2009 - 2019, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.