Iskalnik po dogodkih

Vrsta prireditve
Kultura
Šport
Turizem
Izobraževanje
Drugo

Občina

Postanite mediator v gospodarskih in delovnih sporih

26. marec 2018, ob 14.00 uri, do 15. junij 2018
Kraj dogodka: Ljubljana

Usposabljanje za mediatorje v gospodarskih in delovnih sporih, Ljubljana, 26.3-15.6.2018 Aktualni termini, Ljubljana 26.3.2018-15.6.2018 26-27.3.2018 (1.del) 16.-17.4.2018 (2.del) 9.-10.5.2018 (3.del) 21.-22.5.2018 (4.del) 28.5.2018 (utrditveni seminar) 4.-5.6.2018 (utrditveni seminar) 14.-15.6.2018 (izpitni seminar) Ob ponedeljkih in torkih od 14.00 do 20.30. *Izjemoma v sredo in četrtek 9-10.5.2018, od 14.00 do 20.30. Ciljna skupina: Program je namenjen mediatorjem, ki delujejo ali želijo delovati na področju sporov v podjetjih in/ali gospodarskih sporov, ter želijo poglobiti svoje znanje in sposobnosti vodenja mediacije na tem področju. Cilji usposabljanja: Poglobiti in nadgraditi kompetenco na področju vodenja mediacije seznaniti udeležence s konceptom mediacije v podjetju; pri udeležencih poglobiti razumevanje problematike konfliktov v kontekstu podjetij; pri udeležencih poglobiti znanje in sposobnosti vodenja mediacije v kontekstu podjetja; usposobiti udeležence za vzpostavitev sistema notranjih mediatorjev seznaniti udeležence s timsko mediacijo seznaniti udeležence s specifikami gospodarske mediacije pri udeležencih poglobiti razumevanje problematike konfliktov v gospodarskih sporih; Oblike in metode dela predavanja aktivo sodelovanje udeležencev igra vlog in analiza skupna refleksija mediacij delo v paru in manjših skupinah predstavitev in pogovor o izvedenih primerih mediacije v podjetju ali gospodarske mediacije in vzpostavljanju sistema mediacije v podjetju spremljanje in podpora pri vzpostavljanju sistema mediacije v podjetju supervizijsko spremljanje dela udeležencev usposabljanja Pogoji za vključitev: Pogoj za udeležbo je zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje - 140 ur (oz. najmanj zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje: 1. sklop - 64 ur) pri Zavodu RAKMO ali drugo ustrezno usposabljanje, priznano s strani Zavoda RAKMO. Potek usposabljanja: Usposabljanje za mediatorje v gospodarskih in delovnih sporih – 120 ur (100 + 20) se izvaja v obliki: štirih dvodnevnih seminarjev (4 x 16 ur), utrditveni seminar (16 ur) izpitni seminar (16 ur) teoretični izpit (4 ure) praktični del - mediacija (20 ur) Seminarski del Udeleženci se seznanijo s sistemom mediacije v podjetjih, njeno specifiko, pozitivnimi učinki uporabe mediacije v podjetju ter na kakšen način mediacija pripomore k boljši klimi v podjetju. Seznanijo se z vlogo mediatorja v podjetju ter s prednostmi in slabostmi notranje mediacije in mediacije, ki jo vodi zunanji mediator. Udeležencem se predstavi način vzpostavitve sistema mediacije v njihovem podjetju. Mediatorji v podjetju vzpostavijo in nato skrbijo za sistem medicije v podjetju, koordinirajo delo in organizirajo izobraževanja zaposlenih v podjetju. Udeleženci se seznanijo s proaktivno, preventivno in kurativno mediacijo v podjetjih , mediacijo v delovnih sporih, kolektivu, med vodstvom in zaposlenimi. Udeleženci se seznanijo tudi s posebnostmi in konkretnimi primeri mediacije med podjetji ter prednostmi uporabe tega pristopa za razreševanje gospodarskih sporov. Poleg tega pa se seznanijo tudi z možnostjo in primeri ter razlogi za timsko mediacijo. Praktični del Obvezen praktični del poteka preko izvajanja ali sodelovanja pri izvajanju formalnih ali neformalnih mediacij v podjetju in v gospodarskih sporih. Cilj je vzpostavljanje in omogočanje konstruktivnejšega načina obvladovanja konfliktov v podjetju in med podjetji ter začetek postopnega vpeljevanja uporabe notranje mediacije v podjetju. Utrditveni seminar Na utrditvenem seminarju udeleženci predstavijo potek vzpostavljanja sistema mediacije v podjetju oz. kakšno je trenutno stanje v podjetju, izpostavijo konkretne primere formalne ali neformalne mediacije, ki so jih vodili v ali med podjetji in s pomočjo iger vlog utrjujejo in poglabljajo pridobljene mediacijske veščine. Izpitni seminar Izpitni seminar predstavlja krono usposabljanja za mediatorje v gospodarskih in delovnih sporih. V obliki iger vlog se izpelje več primerov simulirane mediacije, pri čemer udeleženci pokažejo pridobljene kompetence. Preko raznolikih primerov s področja mediacije v podjetjih oz. mediacije v gospodarskih sporih še dodatno nadgradijo svoje znanje in razumevanje zadevne problematike. Udeleženci dobijo tudi izčrpne povratne informacije glede njihove kompetence. Predavatelji Marko Iršič, MA, Direktor Zavoda RAKMO, mediator in trener mediatorjev Gostujoči predavatelji Kotizacija za usposabljanje: - fizične osebe: 1.050,00 € oz. 7 obrokov po 150,00 €(v primeru plačila v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja pa 990,00 €), - pravne osebe: 1.268,80 € oz. 4 obroki po 317,20 € (v primeru plačila v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja pa 1.207,80 €). Dodatne informacije in prijava: Zavod RAKMO, Parmova ul. 53, 1000 Ljubljana 01/ 436 41 17, 040 731 431 www.rakmo.si, info@rakmo.si

Organizator: Zavod Rakmo
T: 01 4365 41 17 / 040 731 431
E: info@rakmo.si

Povezava na domačo stran: www.rakmo.si/domov.html

Copyright © 2009 - 2019, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.