Iskalnik po dogodkih

Vrsta prireditve
Kultura
Šport
Turizem
Izobraževanje
Drugo

Občina

Dvodnevni seminar Mediacija posredovanje v sporih

5. oktober 2018, ob 15.00 uri, do 6. oktober 2018
Kraj dogodka: Ljubljana

Mediacija je učinkovit proces, pri katerem tretja nevtralna oseba pomaga udeležencem pri razjasnjevanju nesporazuma in iskanju skupne rešitve. Mediator prispeva k temu, da komunikacija med udeleženci poteka vedno bolj konstruktivno. Na seminarju bomo spoznali zakaj je mediacija tako uporabna in pozitivna strategija pri obvladovanju konfliktov, se seznalili z njenimi temeljniminačeli in tehnikami, ter možnostmi kako jo lahko uporabimo v vsakdanjem življenju. Urili bomo veščine aktivnega poslušanja, zrcaljenja, povzemanja in preverjanja, ki so ključne za transformacijo konflikta, ki pomeni spremembo komunikacije iz negativne in destruktivne v pozitivno in konstruktivno. Kotizacija seminarja: 180,00 € Vsebina seminarja: Konflikt in njegovo ozadje Model transformacije konflikta Konkretni primeri konfliktnih situacij Mediacija – učinkovita strategija za obvladovanje konfliktov Načela mediacije Vloga mediatorja Mediacija v različnih okoljih Posebnosti mediacije v različnih vrst sporov Faze mediacije Igra vlog in urjenje Refleksija in zaključek Seminar poteka v obliki predavanj, delavnic, dela z vprašalniki, igre vlog in praktičnih vaj. Cilji seminarja: Spoznavanje temeljev mediacijeOzaveščanje vloge mediatorja in razvijanje zavestnega pristopa k posredovanju v sporih Razvijanje spretnosti posredovanja v sporih in postavljanja pravih vprašanjOzaveščanje možnosti za ‘neformalno’ mediacijo Seminar vodi: Marko Iršič, MA predavatelj, mediator in trener mediatorjev, ustanovitelj Zavod-a RAKMO, ki je vodilna organizacija v Sloveniji na področju transformativne mediacije in avtor knjig Umetnost obvladovanja konfliktov (2004) in Mediacija (2010). Dodatne informacije in prijave: - 01/436 41 17, 040/731 431 - email: info@rakmo.si - prek spletne prijavnice: SPLETNA PRIJAVNICA Vse seminarje je možno naročiti tudi za zaključene skupine! Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest. V primeru premajhnega števila prijav, si pridržujemo pravico, da seminar odpovemo oz. prestavimo datum izvedbe.

Organizator: Zavod Rakmo
T: 01/436 41 17, 040/731 431
E: info@rakmo.si

Povezava na domačo stran: www.rakmo.si/izobrazevanja-pri-zavodu-rakmo/seminarji/seminarji-datum.html

Copyright © 2009 - 2019, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.