Iskalnik po dogodkih

Vrsta prireditve
Kultura
Šport
Turizem
Izobraževanje
Drugo

Občina

Usposabljanje za mediatorje v gospodarskih in delovnih sporih

17. september 2018, ob 14.00 uri, do 18. december 2018
Kraj dogodka: Ljubljana

Ciljna skupina: Program je namenjen mediatorjem, ki delujejo ali želijo delovati na področju sporov v podjetjih in/ali gospodarskih sporov, ter želijo poglobiti svoje znanje in sposobnosti vodenja mediacije na tem področju. Cilji usposabljanja Poglobiti in nadgraditi kompetenco na področju vodenja mediacije seznaniti udeležence s konceptom mediacije v podjetju; pri udeležencih poglobiti razumevanje problematike konfliktov v kontekstu podjetij; pri udeležencih poglobiti znanje in sposobnosti vodenja mediacije v kontekstu podjetja; usposobiti udeležence za vzpostavitev sistema notranjih mediatorjev seznaniti udeležence s timsko mediacijo seznaniti udeležence s specifikami gospodarske mediacije pri udeležencih poglobiti razumevanje problematike konfliktov v gospodarskih sporih; Oblike in metode dela predavanja aktivo sodelovanje udeležencev igra vlog in analiza skupna refleksija mediacij delo v paru in manjših skupinah predstavitev in pogovor o izvedenih primerih mediacije v podjetju ali gospodarske mediacije in vzpostavljanju sistema mediacije v podjetju spremljanje in podpora pri vzpostavljanju sistema mediacije v podjetju supervizijsko spremljanje dela udeležencev usposabljanja Pogoji za vključitev: Pogoj za udeležbo je zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje - 140 ur (oz. najmanj zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje: 1. sklop - 64 ur) pri Zavodu RAKMO ali drugo ustrezno usposabljanje, priznano s strani Zavoda RAKMO. Potek usposabljanja: Usposabljanje za mediatorje v gospodarskih in delovnih sporih – 120 ur (100 + 20) se izvaja v obliki: štirih dvodnevnih seminarjev (4 x 16 ur), utrditveni seminar (16 ur) izpitni seminar (16 ur) teoretični izpit (4 ure) praktični del - mediacija (20 ur)

Organizator: Zavod Rakmo
T: 01/436 41 17, 040/731 431
E: info@rakmo.si

Povezava na domačo stran: www.rakmo.si/izobrazevanja-pri-zavodu-rakmo/usposabljanje-za-mediatorje/datumi-usposabljanj-za-mediatorje/datumi-aktualnih-usposabljanj.html

Copyright © 2009 - 2018, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.