Iskalnik po dogodkih

Vrsta prireditve
Kultura
Šport
Turizem
Izobraževanje
Drugo

Občina

Usposabljanje za šolske mediatorje

24. september 2018, ob 14.00 uri, do 6. december 2018
Kraj dogodka: Ljubljana

Ciljna skupina Program je namenjen mediatorjem, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja in želijo poglobiti svoje znanje in sposobnosti vodenja mediacije v šolskem kontekstu oz. v drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter želijo vzpostaviti ali sodelovati pri vzpostavljanju sistema šolske mediacije. Cilji usposabljanja pri udeležencih poglobiti znanje in sposobnosti vodenja mediacije v šolskem kontekstu; usposobiti udeležence za vzpostavitev sistema šolske in vrstniške mediacije na lastni šoli; usposobiti udeležence za izvajanje programa usposabljanja za vrstniške mediatorje; prispevati k vzpostavljanju sistema šolske mediacije na šolah udeležencev. Oblike in metode dela predavanja aktivno sodelovanje udeležencev igre vlog in analiza skupna refleksija mediacij delo v paru in manjših skupinah predstavitev in pogovor o izvedenih primerih in vzpostavljanju sistema mediacije na šoli spremljanje in podpora pri vzpostavljanju sistema mediacije na šoli priprava na izvajanje usposabljanja za vrstniške mediatorje na šoli supervizijsko spremljanje dela udeležencev usposabljanja Pogoji za vključitev Pogoj za udeležbo je zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje - 140 ur (oz. najmanj zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje: 1. sklop - 64 ur) pri Zavodu RAKMO ali drugo ustrezno usposabljanje, priznano s strani Zavoda RAKMO. Potek usposabljanja: Usposabljanje za šolske mediatorje – 50 ur (32 + 18) se izvaja v obliki: dveh dvodnevnih seminarjev (2 x 16 ur), eno supervizijsko srečanje (8 ur), mediacija (10 ur).

Organizator: Zavod Rakmo
T: 01/436 41 17, 040/731 431
E: info@rakmo.si

Povezava na domačo stran: www.rakmo.si/izobrazevanja-pri-zavodu-rakmo/usposabljanje-za-mediatorje/datumi-usposabljanj-za-mediatorje/datumi-aktualnih-usposabljanj.html

Copyright © 2009 - 2019, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.