Iskalnik po dogodkih

Vrsta prireditve
Kultura
Šport
Turizem
Izobraževanje
Drugo

Občina

Komunikacija, ključ do dobrega odnosa

13. november 2018, ob 9.00 uri, do 20. november 2018
Kraj dogodka: Ljubljana

Usposabljanje je namenjeno prostovoljcem in strokovnim sodelavcem organizacij, ki delajo z ljudmi in se zavedajo, da je komunikacija ključna za vzpostavljanje in gradnjo dobrega odnosa. Skupaj bomo raziskovali odnose med ljudmi, na način, da bomo: - spoznali različne človekove potrebe in se zavedali strategij preko katerih jih ljudje poskušamo zadovoljevati - spoznali in trenirali načine poslušanja in dobrega komuniciranja ob upoštevanju dognanj transakcijske analize in nenasilne komunikacije (NVC) - raziskovali svoje potrebe v odnosu in se jih naučili nenasilno komunicirati. Več informacij: usposabljanja@filantropija.org

Organizator: Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva
T: 051 775 237
E: usposabljanja@filantropija.org

Copyright © 2009 - 2019, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.