Iskalnik po dogodkih

Vrsta prireditve
Kultura
Šport
Turizem
Izobraževanje
Drugo

Občina

Uvodni program čuječnosti v Kranju

13. marec 2019, ob 18.15 uri, do 8. maj 2019
Kraj dogodka: Kovačnica, Kranj

Čuječnost (angl. Mindfulness) je eden izmed najbolj obetavnih načinov za ohranjanje in izboljševanje duševnega zdravja, učinkovito orodje za osebnostno rast in psihološko spoprijemanje s težavami. S čuječnostjo se učimo zavedati svojega doživljanja (telesnih občutkov, misli, čustev, zunanjega dogajanja), ne da bi se poskušali doživljaju izogniti in ga kakorkoli spreminjati. Krepitev zavedanja je za čustveni in osebnostni razvoj vsakega posameznika ključnega pomena, saj predstavlja pomembno orodje za učenje izbire in doseganje vedenjskih, osebnostnih in doživljajskih sprememb, povečuje možnost izbire odziva na dražljaje znotraj in izven sebe. Čuječnost je sposobnost vsakega človeka, ki pa jo lahko sistematično razvijamo in krepimo z različnimi vajami in tehnikami. Razvijanje čuječnosti ima številne koristi za posameznika: boljša skrb zase, izboljšanje splošnega počutja, večja kvaliteta življenja, občutje notranje mirnosti, zmanjšanje doživljanja stresa, tesnobnosti, depresivnosti, izboljšanje medosebnih odnosov, bolj polno doživljanje življenja (Gotink in sod., 2015; Khoury in sod., 2015; Hempel in sod., 2014). OPIS PROGRAMA: Osemtedenski tečaj razvijanja čuječnosti temelji na programu Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), z nekaterimi elementi na čuječnosti temelječe kognitivne terapije (Mindfulness Based Cognitive Therapy – MBCT). Kljub imenu je potrebno poudariti, da tečaj ni oblikovan kot psihoterapevtski, temveč kot psihoedukativni program. Dobro premišljena in temeljito preverjena struktura MBSR programa, ki ji sledimo, vodi posameznika po poti prepoznavanja in učenja zavestnega sprejemanja sebe, takšnega kot je, v tem trenutku. Skozi praktične vaje poteka učenje z raziskovanjem, pogovor o izkušnji pa pomaga posamezniku bolj jasno prepoznavati lastne telesne in duševne izkušnje. Teoretični del tečaja, ki je v skladu s sodobno psihološko znanostjo, posamezniku omogoča, da svoje izkušnje prepoznava tudi na racionalen, razumski način. V osmih tednih bodo udeleženci spoznali temeljne vaje čuječnosti (vaja pregled telesa, sedeča meditacija, meditativno gibanje, meditativna hoja, druge krajše vaje čuječnosti, opravljanje vsakodnevnih aktivnosti na čuječen način), poleg tega pa se bomo skupaj lotevali tudi različnih tematik, ki lahko pripomorejo k večji kakovosti vašega bivanja in boljšemu počutju (medosebna komunikacija, spoprijemanje s stresom, čuječnost v vsakodnevnem življenju, sočutje do sebe itd). Udeležba v programu spodbuja tudi aktivno vadbo čuječnosti doma, s pomočjo avdio posnetkov.

Organizator: Društvo za razvijanje čuječnosti
T: 069 955 754
E: info@cujecnost.org

Povezava na domačo stran: www.cujecnost.org/dogodek/uvodni-program-marec-kranj/

Copyright © 2009 - 2019, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.