Položaj NVO :: SODELOVANJE Z OBČINAMI :: Občina Litija

Občina Litija

Podpis sporazuma med NVO in Občino Litija


Sporazum med občino Litija in nevladnimi organizacijami iz območja Občine Litija je župan g. Franci Rokavec podpisal 9.3.2012 ob otvoritvi naših novih prostorov na Ponoviški 12 v Litiji.

Društva iz območja občine Litija lahko še vendno pristopijo k podpisu. 
 
Sporazum med Občino Litija in nevladnimi organizacijami iz območja Občine Litija

Copyright © 2009 - 2019, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.