Domov | Dejavnosti | Projekti

Projekti

Dobrote iz srca

Izvajaci:
  • Društvo podeželskih žena in deklet Polšnik
  • Društvo za razvoj podeželja Laz
Trajanje projekta: 1. 9. 2013 - 31. 8. 2014
Vrednost projekta: 9.134,28 EUR 
Sofinancirano: 7.105,74 EUR iz sredstev LAS Srce Slovenije 

Podeželska društva so pomemben člen pri promoviranju območja in popestrijo večino prireditev s ponujanjem in pripravo kulinaričnih izdelkov za degustacijo in so kot takšna odličen poligon za razvoj dejavnosti na podeželju. 

S projektom smo uredili pogoje in usposobili podeželske ženske za pripravo in prodajo drobnega peciva in drugih pekovskih izdelkov, ki jim bodo v prihodnosti lahko nudili dodaten zaslužek ali zaposlitev. Projekt tako skrbi za večjo vključenost in izobraženost žensk na podeželju z organizacijo izobraževanj na tem področju, zagotavlja njihovo večjo samostojnost in neodvisnost, spodbuja povezovanje podeželskih društev na območju Srca Slovenije za pripravo in izvedbo skupnih projektov ter razvoj dejavnosti na podeželju.

Skozi aktivnosti projekta, kot so kulinarične delavnice in priprava knjižice z recepti, smo pripomogli k ohranjanju kulinarične dediščine, prenosu znanj med generacijami, druženju in promociji območja.

Projekt je zagotovil, da se z najemom prostora/kuhinje uresniči ideja o skupni pripravljalnici hrane, ki bi jo zainteresirane podeželske ženske lahko uporabljale. Tako so se uredili pogoji za peko in nadaljnjo prodajo izdelkov ter izvedbo kuharskih tečajev in delavnic. Izdelal se je HACCP načrt, udeleženke se je seznanilo s pravilno uporabe embalaže in pakiranja izdelkov, tržnega nastopa in izvedla usposabljanja za varno delo z živili. 

Z oblikovanjem skupne podobe embalaže se izdelki danes predstavljajo pod znamko Dobrote podeželja, kar je pripomoglo k bolj enotni in celostni predstavitvi, prepoznavnosti in promociji izdelkov. S pripravo načrta trženja izdelkov in uvajanja novih prodajnih poti le-te najdete tudi na policah nekaterih trgovin in pri drugih ponudnikih.Izvedene aktivnosti:
Vodenje in koordinacija projekta: Klara Kržišnik, klara.krzisnik@consulta.si, 040 365 850
Koordinacija in izvajanje aktivnosti DPŽD Polšnik: Marinka Bevc, bevc.marina@gmail.com, 031 285 321
Koodrinacija aktivnosti Društvo Laz: Jelka Babič, drustvo.laz@gmail.com, 070 303 321