Domov | Dejavnosti | HUMANOST: VRT za SRCE ...

HUMANOST: VRT za SRCE pilotni projekt

                                
               namesto trave za krave sejemo in sadimo veliko zelenjave


V projektu      
  smo pilotno preverjali potrebe po javnih učnih vrtovih.

Vrt za srce je pokazal da:
- se ljudje želijo učiti,
- ne vedo, koliko znanja v resnici imajo in kako dragoceno je, pa ga zato žal ne prenašajo na druge,
- so ozemeljsko razpršeni vrtovi nuja, če hočemo čim manj onesnaževati tudi z dostopanjem na vrt, kjer naj se sicer prideluje ekološka hrana.
- udeleženci uradnih pogodb niso podpisovali, saj so se tisti manj zaupljivi vnaprej odvrnili od projekta , kdor pa je bil za sodelovanje odprt, ni zahteval posebnih pisnih zagotovil.
- se v celotnem obdobju projekta nihče ni poškodoval in koristil nezgodnega zavarovanja.
- količina hrane ni bilo ključno vodilo za včlanitev pač ap tudi socialni stiki in pomoč
- da so udeleženci spoznali sebi enake ljudi in tudi drugačne ter povečali razumevanje za različnost

Mreža vrtov bo te zagate rešila tako, da bodo vrtovi javni za dostop (kakor knjižnica) in ne bodo odvisni od tega ali je zemljišče v javni ali zasebni lasti.
Prenos znanja in sodelovanje bomo olajšali z usposabljanjem vodij vrtov. Ta projekt že teče, saj se članice društva s pomočjo sredstev EU za Vseživljenjsko učenje že usposabljajo. Osnovna skupina, ki gre na usposabljanje spomladi, bo teritorialno zastopala vse regije Slovenije.

Projekt Vrt za srce je pritegnil v društvo Mule tudi nove članice in člane, ki bodo tako lažje dohajali zadane cilje.


  


NA NAS JE, DA VAS POVEŽEMO,
NA VAS JE, DA NEGUJETE ČLOVEŠKE ODNOSE IN RASTLINE!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slovenija je s 1. majem 2004 postala članica Evropske unije.
Ta projekt je sestavni prejel finančno podporo programa, s katerim želi slovenska vlada prispevati k obveščenosti, razumevanju in javni razpravi o članstvu v EU ter o vseh posledicah članstva za življenje slovenskih državljanov in državljank. Program obveščanja izvaja Urad Vlade RS za komuniciranje.

Vaša vprašanja so vedno dobrodošla na evrofonu 080 2002, v evronabiralniku, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, na elektronskem naslovu evrofon@gov.si in na domači strani evropa.gov.si, kjer so vam na voljo tudi informacije.