Domov | Aktualno | Izjava v podporo Zakonu o ...

Izjava v podporo Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Premik, društvo za razvoj in krepitev socialnega dela, Pomursko društvo za krepitev socialnega dela, Študentska organizacija Fakultete za socialno delo in Študentski svet Fakultete za socialno delo PODPIRAMO spremembe in dopolnitve Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju ZZZDR), ki so bile 3. marca 2015 sprejete v državnem zboru. Sprememba zakona, postavlja novo, manj izključujočo definicijo zakonske zveze in s tem v slovenskem prostoru in zakonodaji delno razbija močno obstoječo hetero normo.

Nova različica ZZZDR-ja izenačuje pravice parov ne glede na spol in spolno usmerjenost oseb. Elegantno in smiselno nadomesti staro definicijo zakonske zveze, kot skupnost moža in žene, s skupnostjo dveh oseb.

Redefinicija zakonske zveze bo tudi osebam v paru, ki nista različnega spola, omogočila sklenitev zakonske zveze in jim priznala vse pravne, ekonomske in socialne pravice, kot tudi dolžnosti, ki so jih doslej uživale zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost dveh oseb različnega spola, pripisanega ob rojstvu. Slovenija je tako postala 21. država na svetu in 11. država članica EU, ki zagotavlja enake pravice na področju zakonske zveze in družinskih razmerij vsem, s slovenskim državljanstvom, in željo po življenju v monogamni zvezi.

S spremembo ZZZDR-ja je bil narejen korak k kritični in manj izključujoči družbi, za kar se, kot socialne delavke_ci borimo. Hkrati pa opozarjamo, da je sprememba zakona, le en korak na poti k ne-diskriminatorni družbi in, da to še zdaleč ni končna postaja.

Nasprotnice in nasprotniki družinskega zakonika so pokazale_i, da je pred nami še dolga pot. V boj proti spremembi zakonika se je vključil del civilne družbe (Za otroke gre) v tesnem sodelovanju z Rimskokatoliško cerkvijo.

Svet za odziv na sovražni govor je obravnaval spletno stran 24kul.si, katera je ena izmed glavnih medijev nasprotnic_kov spremembe zakona, in ugotovil, da promovirajo legitimnost neenakopravnosti, neenake obravnave, diskriminacije in izključevanja . Takim poizkusom diskriminacije, sovražnega govora in lažem ODLOČNO nasprotujemo.

Spolne usmerjenosti, spoli in posledično spolne vloge so družbeni konstrukti, zato nikakor ne moremo trditi, da katera spolna usmerjenost, spol ali spolna vloga boljše ali slabše vpliva na razvoj otroka. Pri govoru o »pomembnosti« določenih spolnih vlog pri vzgoji, moramo upoštevati »pomembnost« konstrukcije teh vlog, za obstoječe razmerje moči v družbi, ki temelji na dominaciji moškega spola, pripisanega ob rojstvu in enakega spolnega izraza. Prevpraševanje, razbijanje in formiranje drugačnih norm, ogroža heteronormo, ki daje privilegije le enemu, družbeno ustvarjenemu spolu. S tem, vse ostale označi kot deviacijo in jih potiska v depriviligiran položaj.

Poklic socialne delavke, delavca je družbeno angažiran poklic in socialno delo mora opozarjati na neenaka družbena razmerja, odnose moči in dominacije ter jih razbijati. Kot stroka moramo razumeti, sprejeti in udejaniti družbeno vlogo socialnega dela. Zato podpisnice_ki izjave zahtevamo, da Fakulteta za socialno delo, Socialna zbornico Slovenije, Skupnost centrov za socialno delo in na sploh vse_i socialne delavke_ci, podprejo spremembo ZZZDR-ja, udejanijo vlogo stroke socialnega dela in se s tem borijo za kritično in manj izključujočo družbo.

Podpisnice_ki izjave
Premik, društvo za razvoj in krepitev socialnega dela
Pomursko društvo za krepitev socialnega dela
Študentska organizacija Fakultete za socialno delo
Študentski svet Fakultete za socialno delo