Domov | Aktualno | Odgovor na članek ...

Odgovor na članek (Fakulteta za socialno delo: Bodi proti pravicam otrok ali pa nikoli ne boš diplomiral)

Objavljamo izjavo študentk za dialog, v kateri odgovarjajo na zapise v nekaterih medijih. Izjavo smo podprli tudi v Društvu Premik!

Pozdravljamo oblikovanje delovne skupine študentk za dialog in se veselimo skupnega sodelovanja!

Spoštovani!

Dne 12.11.2015, je bilo na spletnem portalu www.24kul.si objavljeno sporočilo domnevne skupine posameznikov in posameznic, ki se je širilo po družabnih omrežjih in ga je po omenjenem portalu povzel tudi Radio Ognjišče ter nova24tv.si. V njem so bili po našem mnenju navedeni neresnični podatki o zlorabi fakultetnega prostora na Fakulteti za socialno delo na Univerzi v Ljubljani in kršenju človekovih pravic v primeru bližajočega se družinskega referenduma. Bodoče socialne delavke in delavci, ki študiramo na omenjeni fakulteti, želimo obvestiti javnost, da je naša bistvena naloga biti zagovornik vseh ljudi, tudi manjšin in marginaliziranih skupin. Podpiramo uveljavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki izenačuje pravice istospolnih parov s heterospolnimi.

Mnenje določenih študentk in študentov ne odraža mnenje večine, ki s pridobljenim strokovnim znanjem zagovarjamo vse družine, v katerih sta prisotna ljubezen in spoštovanje.
S strani strokovnega osebja in predavateljev na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, nismo bili nikoli nagovorjeni k t.i. »bojkotu referenduma«, kot je navedeno v objavljenemu pismu na portalu 24.kul. Poleg tega se nam ni bilo nikoli potrebno na izpitih opredeljevati glede katerihkoli osebnih vprašanj.
Zavračamo trditev, da smo na kateremkoli izpitu morali opredeliti svoje stališče glede referenduma. Delo socialnih delavk in delavcev je, da se zavzemamo za pravičen in enakopraven položaj vseh, ne glede na njihovo pripadnost določeni marginalizirani skupini, v tem primeru istospolnih skupnosti. Pri našem delu se srečujemo z različnimi skupinami ljudi, ki doživljajo različno družbeno izključenost, zato nas želijo na fakulteti tekom študija pripraviti na to. Vprašanja niso »zavita pod vprašanji o pravicah manjšin in raznih skupinah«, temveč konkretizirajo probleme različnih ljudi, s katerimi se bomo srečevali pri našem delu. Vprašanja so konkretna in zahtevajo odgovore zgolj na znanje iz učnega načrta, ki je tudi temu primerno ovrednoteno.
Poudarjeno naj bo, da je prostor za pogovor in deljenje različnih mnenj vedno odprt in celo zaželjen, tako med študentkami, študenti, kot predavatelji.

Kot odgovor na objavljeno pismo se je oblikovala delovna skupina študentk 4. letnika socialnega dela: Študentke za dialog. Želimo se osebno odzvati na nastalo situacijo in v ta namen v začetku decembra organiziramo dve okrogli mizi na temo dostopnosti in varnega prostora za deljenje mnenj ter etičnost v socialnem delu.
S tem bi želele med študenti in študentkami vzpostaviti odprt dialog, med katerim bi lahko vsakdo podelil svoje mnenje, predvsem pa je naš cilj, da bi se med nami razvil odprt prostor za sodelovanje in učenje.
Na objavljeno pismo se je odzvala tudi asistentka pri predmetu Epistemologija socialnega dela in svoje vaje po dogodku namenila razpravljanju o tej tematiki.

Lepo Vas pozdravljamo,

Delovna skupina Študentke za dialog

S podporo Študentskega sveta Fakultete za socialno delo, Študentske organizacije Fakultete za socialno delo, Durštva Premik in Pomurskega društva za krepitev socialnega dela

Podpisi: (S podpisom soglašam z javno objavo svojega imena)
Manca Jurca
Teja Bakše
Laura Radešič
Emy Poljanšek
Mateja Mlinarič
Melisa Baranja
Katja Melavc
Emina Kamerić
Špela Breceljnik
Kaja Bat
Tjaša Štrekelj
Katarina Stanič
Angelika Čeh
Katja Malus
Teja Mervar
Kaja Plavčak
Andreja Ošlaj
Marija Lampe
Sabina Sejfić
Tjaša Franko
Nuša Černe
Katja Gartnar
Monika Kmetec
Domen Pokorn
Lea Gregorka
Tina Lapajne
Maja Gorjanec
Tina Črne
Tjaša Tušek
Barbara zlatnar
Lara Mestnik
Nina Karmelj
Špela Potokar
Janja Lenartič
Lara Sedej
Natalija Čepin
Saša Kristan
Andrej Miklavčič
Tomo Novosel
Pika Potočnik
Sanja Galonja
Maja Doler
Nataša Gartnar
Zala Falež
Petra Tekavc
Tjaša Dolgan
Urška Mikolič
Iris Dežman
doc. dr. Jelka Zorn
Nina Černe
Anja Petrič
Kaja Deržič
Lara Železen
Aneja Čeh
Ines Zorec
Špela Modic
Nea Černigoj
Patricija Vidonja
Natalija Štern
Mojca Šoba
Klavdija Koražija
Maja Grum
Aleš Žnidar
Petra Jalšovec
Ana Dobrajc
Vida Fućak
Tamara Kovačevič
Urška Remic
Lorena Jenšterle
Katja Kolarič
Maja Poljak
Tina Mirošič
Michelle Risman
Katja Rogan
Vanja Švajger
Urška Janc
Miha Divjak
Neža Stegovec
Eva Medved
Sara Rodman
Irena Grmek
Maša Žugelj
Ana Pančur
Špela Selan
Sabina Zajec
Peter Srebrnič
Tadeja Simčič
red. prof. dr. Darja Zaviršek
Katja Dragan
Silvija Roman
Ema Lavric
Lea Rojec
Laura Orel
Ana Nekić
Nika Bizalj
Tajda Markeš
Hanah Karba
Rebeka Govek
Nika Stefanišin
Jošt Cafuta Maček
Kristina Majcen
Dino Černivec
Gašper Ločičnik
Tina Čuk
Anja Koren
Katarina Bogataj
Tina Šendlinger
Vida Vincek
Vlasta Potočnik
Manca Kravanja
Anita Kodila
Jelka Šušmelj
Tina Marš
Matic Podgrajšek
Maruša Smolič
Melisa Spruk
Petra Žalik
Tjaša Kozorog
Nina Pozelnik
Mihaela Kukolj
Darja Caserman
Maja Likar
Maja Grden
Jerneja Kopavnik
Ines Mulec
Anja Brežnik
Darja Brglez
Mateja Vončina
Barbara Ambrožič
Neža Barle
Laura Fajković
Meri Rožac
Tea Martinović
doc.dr. Mojca Urek
Martina Stojnić
Anže Trček
Pavla Mrkun
Ana Špan
Manca Posega
Nastja Kikec
Megi Kogoj
Simona Nahtigal
Sara Lavtižar
Lili Zupančič
Aida Hajdarević
Maja Hodošček
Anja Zeko
Nika Vukša
As. Natalija Djoković