Domov | Aktualno | Zbiranje sredstev za ...

Zbiranje sredstev za delovanje projekta Super starš

Družabne igre, bowling, izmenjevalnica ... varstvo otrok ... mladi starši ... prosti čas. To so ključne besede projekta Super starš, za potrebe katerega zbiramo finančna in materialna sredstva.


Društvo Premik začenja projekt “Super starš”. Cilj projekta je mladim staršem zagotoviti mrežo kvalitetnih, raznovrstnih in brezplačnih prostočasnih aktivnosti, ob hkratni možnosti varovanja njihovih otrok.

Kdo sploh smo?


Premik, društvo za razvoj in krepitev socialnega dela, smo leta 2012 ustanovili študentje in študentke Fakultete za socialno delo, ki želimo obogatiti svoje znanje in kompetence v stroki socialnega dela. Teoretično znanje iz fakultete želimo prenesti v prakso.
V preteklih letih je bil naš največji projekt “ Premakni se”, namenjen starejšim osebam v Medvodah. V sklopu projekta smo organizirali mrežo prostovoljcev za druženje in preživljanje prostega časa s starimi.
Z delovanjem društva želimo prispevati k dvigu ugleda socialnega dela, obveščati javnost o perečih socialnih problematikah in izboljšati položaj uporabnikov, s katerimi delamo.

Projekt “Super starš”

Prednost našega projekta “Super starš” je, da pozornost namenja mladim staršem, ki so po naših predhodnih raziskavah precej zapostavljena družbena skupina. Za mlade starše je namenjenih malo programov, kot starši imajo redke ugodnosti in privilegije, predvsem pa se jim z družino celovito spremeni način življenja, preživljanje prostega časa in finančna struktura gospodinjstva. Mladi starši so v starajoči se družbi zaželeni, vendar je njihovo stanje zaradi finančnih, zaposlitvenih in stanovanjskih možnosti zapleteno.
S projektom “Super starš” želimo mladim staršem omogočiti raznolike brezplačne prostočasne aktivnosti v obliki druženja, izobraževanj in rekreativnih aktivnosti. S tem jim omogočimo kvalitetno preživljanje prostega časa, širjenje socialne mreže ter podporo in pomoč. Za čas aktivnosti bo zagotovljeno tudi varstvo otrok.
Projekt smo zastavili z željo omogočiti mladim staršem aktivnejše življenje, medsebojno povezovanje ter podporo in pomoč. S projektom prav tako želimo opozoriti na pomembnost mladih družin v naši družbi in pomen omogočanja kvalitetnega življenja staršem. Želimo spodbujati solidarnost, družbeno vključenost, povezovanje lokalne skupnosti, medgeneracijsko solidarnost in obveščati javnost o težavah, s katerimi se srečujejo mlade družine.

Za lažjo organizacijo naših aktivnosti bomo veseli finančne ali materialne podpore.

Finančna sredstva lahko nakažete na:

PREMIK, DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN KREPITEV SOCIALNEGA DELA
Topniška ulica 31, 1000 Ljubljana
TRR Račun: SI56 6100 0001 3483 250
SWIFT: HDELSI22

Za vse informacije smo vam na voljo:
Spletna stran: www.srce-me-povezuje.si/drustvopremik
Facebook: www.facebook.com/drustvopremik
Kontakt: 031 601 909 Valerija
031 560 069 Urška