Domov | Zgodilo se je | Nova pridobitev pri ...

Nova pridobitev pri lovskem domu

 

Nova pridobitev

Člani lovske družine, poleg uresničevanja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, redno skrbimo tudi za svoj lovski dom in njegovo okolico.
Že vrsto let smo se ubadali s težavno potjo do zbiralnice uplenjene divjadi.
Le-ta je v kletnem prostoru pomožne stavbe. Vsako uplenjeno divjad je potrebno v najkrajšem možnem času prepeljati v prevzemnico, kjer se opravi pregled in prevzem strokovno usposobljenega in pooblaščenega prevzemnika. Nekako skrajni čas od uplenitve, pa do pričetka ohlajanja naj bi bil ena ura. Pri tem je potrebno vedeti, da je večina divjadi uplenjena zvečer pred mrakom, dovoz pa je potem že ob slabi vidljivosti oz. ponoči, kar je nekaterim članom povzročalo kar nekaj problemov.
V letošnjem letu se je vodstvo družine odločilo, da bomo ta del med lovskim domom in pomožno zgradbo in prostor pred prevzemnico asfaltirali.
Najprej je bil navožen, poravnan in utrjen material na obračališče pred prevzemnico. V naslednji fazi smo lovci s prostovoljnim delom položili elektroinštalacije, vodovod in odtoke, izdelali robnike in sezidali škarpe ter del stopic. V končni fazi pred položitvijo asfalta je bil položen še tampon.
Dne 23.6.2010 je bil na veliko zadovoljstvo članov položen asfalt, ki je lepo viden na priloženi sliki.

Tone