Domov | O nas | Zgodovina

Zgodovina

Ustanovitev LD Gabrovka
Na območju sedanjega lovišča, sta bili leto po drugi veliki vojni ustanovljeni dve lovski družini. Sedem ustanovnih članov se je zbralo na domu Franca Borštnarja in ustanovilo Lovsko družino Sv. Križ. Starešina je postal Franc Borštnar, gospodar Anton Višnikar in tajnik Franc Štempihar.


Nekako ob istem času je bila ustanovljena tudi Lovska družina Moravče. Njen prvi starešina je bil Franc Markovič, gospodar in tajnik pa Julijan Pavlin. Na osnovi ustanovnih občnih zborov, sta obe lovski družini dne 19. oktobra 1946 dobili od Okrajnega izvršilnega ljudskega odbora Trebnje lovišči v zakup.

Lovišče LD Sv. Križ je merilo 3.820 ha, lovišče LD Moravče pa 3.920 ha. Letna zakupnina za prvo je znašala 955 din in za drugo 980 din. Meja med loviščema je potekala po republiški cesti Velika Reka – Čatež. LD Sv. Križ je bila vzhodno od te komunikacije.

Leto kasneje sta se obe lovski družini združili in dobili lovišče s 3.880 ha na območju obeh lovskih družin. Novo nastala družina je prevzeli ime Gabrovka. Zato tudi štejemo leto ustanovitve, leto 1947.
Zadnjega ustanovnega člana smo 7. 6.1988 pospremili v večna lovišča.

Infrastruktura
V letu 1965 se je v družino včlanil Rihard Urbanc, takratni ravnatelj Osnovne šole Gabrovka. Na njegovo in pobudo ostalih lovcev so pričeli s pripravami na postavitev lovskega doma. Odkupili so zemljišče in pričeli z gradnjo. Kot je bilo v tistih časih aktualno, do vsa dela opravili člani družine. Tudi zidne kvadre in strešnike so izdelali sami.

Že v letu 1967 je še kot pripravnik vodenje družine prevzel R. Urbanc. Sledila so intenzivna dela in dne 18.8.1968 je bila, na zadovoljstvo vseh, slavnostna otvoritev lovskega doma.