Domov | O nas | ČLANI-pristopna izjava

ČLANI-pristopna izjava


 

 

PRISTOPNA IZJAVA ZA NOVE ČLANE

 

 

Spodaj podpisani/podpisana ____________________________ prostovoljno izjavljam, da želim postati član Društva za kakovost življenja Lep je dan (v nadaljevanju Društvo Lep je dan) in za potrebe evidence društva posredujem sledeče podatke:

 

Ime in priimek: 

 

Datum rojstva:                    

Kraj rojstva:

Stanujoč/a: 

 

Pošta: 

 

Telefon:                                                                                        

Mobilni telefon:

E-pošta:

 

 

V skladu s statutom društva se obvezujem plačevati letno članarino*, kot jo določi občni zbor društva. Kot član/ica društva bom sodeloval pri aktivnostih društva, ki jih je društvo zapisalo v svoj statut in jih bo na vsakoletnem občnem zboru opredelilo v programu dela za posamezno leto. 

 

Društvo se veseli novih članov in novih idej, ki vam jih bomo pomagali realizirati in se vam zahvaljuje za včlanitev!

 

Spodaj podpisani/podpisana: _______________________________ dovoljujem Društvu Lep je dan uporabo svojih osebnih podatkov za vodenje evidence za potrebe društva.

Društvo Lep je dan se obvezuje, da osebnih podatkov članov ne bo posredovalo nepooblaščenim osebam ali pravnim subjektom.

 

 

 

 

V ______________, dne: ____________                         Lastnoročni podpis: _______________________

 

                                                

* za osebo mlajšo od 15 let, izjavo podpiše eden od staršev oz. skrbnikov