Domov | Zgodilo se je | Kjer je volja, tam je pot

Kjer je volja, tam je pot

Želeli smo si igrišče za odbojko, perjanico, nogomet na male gole in postorili prva dejanja k uresničitvi.
Groba gradbena dela so opravljena in takle prostor nas čaka, da ga uredimo in pripravimo za športno udejstvovanje.