Domov | Dejavnosti | IZBOR ŠPORTNIKA LETA

IZBOR ŠPORTNIKA LETA

Športna zveza Logatec vsakoletno podeli športnikom, na predlog društev, klubov in posameznikov, naslednja priznanja:
 

Zlato plaketo

Občine Logatec za vrhunske rezultate pridobi športnik ki je po mnenju komisije v tekočem letu dosegel take rezultate, ki ga nedvoumno uvrščajo pred druge športnike. Kandidat za zlato plaketo mora imeti vidne rezultate na svetovnem ali evropskem nivoju. 

Srebrno plaketo 

Občine Logatec za osvojeni naslov državnega prvaka si pridobi športnik in/ali ekipa, ki je v tekočem letu osvojil naslov državnega prvaka v članski ali mladinski kategoriji (nad 15 let).
 

Bronasto plaketo 

Občine Logatec lahko prejmejo za rezultate državnem nivoju člani, veterani in invalidi ter mlajše kategorije do 15 let, tudi v pokalnih tekmovanjih. 

Pohvalo za obetavne športnike 

se podeli športnikom, ki so na predlog kluba perspektiva v športu in so potencialni kandidati za najvišje naslove v športu. ( 3-4 na klub).

Posebna priznanja se lahko podelijo tudi predlaganim športnikom, športnim delavcem, trenerjem in ekipam,

ki so s svojim delom v minulem obdobju prispevali za dobrobit športa.

Posebno priznanje za izredne dosežke na rekreativnem 

področju dobi oseba, ki dosega vidne rezultate na rekreativnem področju.

Posebno priznanje klubom, društvom 

se podeli ob jubileju 10. 20,30 let in več.

Posebno priznanje za življenjsko delo 

na področju športa.

Posebno priznanje najboljši ekipi za dosežene rezultate

Zlato značko 

Občine Logatec se izbere izmed kandidatov, ki so prejeli zlato plaketo – naslov športnik in športnica leta.

Priznanja si lahko pridobijo društva, klubi, organizacije, trenerji in športniki v individualnih športih, pa tudi ekipe in/ali posamezniki v kolektivnih športih, trenerji ter delavci v športu in klubih.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati društva, klubi, trenerji in športniki, da si pridobijo priznanja, so naslednji:
  • športnik mora biti državljan Republike Slovenije
  • je občan-ka občine Logatec in tekmuje za društvo, klub s sedežem v občini Logatec
  • je lahko občan-ka druge občine v Sloveniji, vendar mora tekmovati ali delovati za klub, društvo s sedežem v občini Logatec
  • je občan-ka občine Logatec in tekmuje za društvo,klub v republiki Sloveniji
Priznanja se praviloma podeli na svečanem srečanju športnikov, ki je po novem letu.

Sredstva za financiranje podeljevanja priznanj v športu se vsako leto zagotovijo v okviru sprejetega proračuna Občine Logatec.

Pravilnik o podelitvi priznanj

Poziv 2012
Poziv 2013