Domov | Aktualno | Plamenke praznovale 10. let

Plamenke praznovale 10. let

S tem naslovom je dne, 18. 11. 2017 potekalo praznovanje v KD Dolsko v sodelovanju z Občino Dol pri Ljubljani.

Začetek »Plamenk« se je začel v jeseni 2007, ko je TD Dolsko na pobudo Željka Saviča pripravilo jesenski sejem, na katerem so se predstavili kmetje in gostilničarji naše občine s svojo ponudbo, ki je značilna za naše kraje.
Skupina žensk je pred obiskovalci zamesila in spekla kruh na tradicionalen način in izvedla delavnico v peki krušnega peciva za otroke.
Tako se je rodila ideja, da bi bilo takih delavnic še več.
V začetku je skupina, štela 10 članov, zaradi velikega zanimanja se je to število povečalo. Cilj delavnic je bil, da v naše domove vrne vonj po domačih dobrotah.
V brošuri Dobrote in običaji iz Dežele Jurija Vege so zbrani tradicionalni recepti jedi iz naše okolice. V letu 2008 so sodelovale na razpisu LAS Slovenije in Evropskega sklada za razvoj podeželja s projektom Uporaba kulinarične dediščine pri gradnji identitete Dežele Jurija Vege.
Projekt je vseboval ureditev prostorov za izvedbo kulinaričnih delavnic in izdelavo brošure Kulinarični zakladi iz Dežele Jurija Vege-Pecivo.
Ob predstavitvi svojega dela so pripravile sladko razstavo s 126 vrstami peciva naših gospodinj. Naslednje leto si izdale tretja knjiga z naslovom Kulinarični zakladi iz Dežele Jurija Vege - zelenjava.
Vpisane so register žive kulturne dediščine republike Slovenije za izdelavo poprtnika.

Odlično pripravljen koncert z nastopajočimi skupinami Gadi, OFS Dolsko, ŽPS Cintare, ŽPZ Magdalena, Senožeški tamburaški orkester, Pihalna godba Litostroj in FS Dolsko so navdušile občinstvo v dvorani.
Ga. Dora Škafar, ki vodi aktiv vseh 10. let in je gonilna sila, je podelila vsem članicam priznanja za aktivno delo in donatorjem.

Zahvala vsem nastopajočim, ki so nastopili brezplačno, Občini Dol pri Ljubljani, donatorjem, ki so vseh 10. let pomagali pri delovanju in vsem ki so pomagali pri tehnični izvedbi prireditve in gasilcem PGD Dolsko za izvedbo varovanja.

Fotogalerijo si lahko ogledate na >> povezavi <<.