Domov | O nas | VIZIJA - POSLANSTVO - ...

VIZIJA - POSLANSTVO - SLOGAN ZAVODA 1-2-3VIZIJA

Pripeljati LEGO izobraževalne programe v vrtce, šole, izobraževalne ustanove, podjetja in v vsakodnevno življenje vseh generacij.
Our vision
Our vision is to bring LEGO EDUCATION  educational programs in kindergartens, schools, educational institutions, companies and the daily lives of all generations.POSLANSTVO


Naša osnovna naloga je omogočati lažje in učinkovitejše učenje z LEGO izobraževalnimi programi.

Spodbujati posameznike in skupine k poučnemu, kreativnemu in zabavnemu programu LEGO programov.

LEGO programi so učni pripomočki za osvajanje znanj iz področja matematike, fizike, naravoslovja, robotike.Our mission

Our basic task is to get able easier and more efficient learning through LEGO educational programs.

Encourage individuals and groups to instructive, creative and fun LEGO programs.

LEGO programs as teaching aids for the conquest of knowledge from the fields of mathematics, physics, science, robotics.VREDNOTE ZAVODA 1-2-3


Kreativnost
Inovativnost
Znanje
Odprtost razmišljanja
Ekipni duh


Values of ZAVOD 1-2-3

Creativity
Innovation
Knowledge
Openness thinking
Team spiritSLOGAN

POUČNO - KREATIVNO - ZABAVNO


EDUCATIONAL - CREATIVE - FUNLOGOTIP ZAVODA 1-2-3Logo of ZAVOD 1-2-3NAŠ ZNAK KAKOVOSTI IMENOVAN TRIPKO


Our quality Label named TRIPKO

LEGO® 
Na spletnih straneh ZAVODA 1-2-3, boste velikokrat zasledili ime podjetja LEGO.
Ime je zaščiteno, zato objavljamo:
The name LEGO is a registered trademark of the LEGO Company. Copyright 2016.
Ime LEGO je zaščitena blagovna znamka podjetja LEGO. © 2016.