Iskalnik po dogodkih

Vrsta prireditve
Kultura
Šport
Turizem
Izobraževanje
Drugo

Občina

BULLYING: Razumevanje in preprečevanje toksičnih odnosov med mladimi

31. maj 2024, ob 17.30 uri
Kraj dogodka: V prostorih mladinskega centra / preko Zoom aplikacije

Z go. Natašo Bider, učiteljico na osnovni šoli ter izkušeno zakonsko in družinsko terapevtko, bomo spoznavali mehanizme delovanja odnosov pri različnih oblikah bullyinga med mladimi. Govorili bomo o tem, zakaj nekdo postane bully, kako te mlade lahko prepoznamo in seveda, kako lahko v šolah in drugod preprečujemo te toksične dinamike, ki so žal v porastu.

Imamo v naših šolah dovolj strokovnih delavcev, ki te ranjene mlade ljudi prepoznavajo in razumejo vzorce odnosov, ki jih vzpostavljajo z žrtvami ter jih znajo učinkovito reševati? Kako kakovost šolske klime, ki jo kreirajo zaposleni na šoli, vpliva na razširjenost bullyinga?

Strokovnjaki po svetu opozarjajo, da živimo v narcisistični družbi, kjer posamezniki brezčutno tekmujejo med seboj ter skrbijo le zase in to vselej na račun drugih. To je družba ljudi, ki so izgubili stik s seboj in s svojimi čustvi ter s tem zmožnost vzpostavljati sočutne odnose z drugimi. Tovrstne osebnosti, zaradi globoke čustvene ranjenosti (in posledično nezrelosti možganov), ljubezni in sočutja ne zmorejo čutiti. Takšni starši psihološko močno poškodujejo svoje otroke, ki tako prikrajšani za izkušnjo sočutja, ki je temeljni pogoj za človekov zdrav razvoj, poskušajo preživeti v tem svetu. Eden od načinov njihovega preživetja je, da postanejo bullyi.

Poleg kliničnega psihoterapevtskega dela s posamezniki, pari, družinami in mladimi je Nataša Bider velik del svoje profesionalne poti izobraževala strokovne delavce s področja vzgoje in izobraževanja (vzgojitelje, učitelje, srednješolske profesorje), predvsem o vplivu varne in nevarne navezanosti otroka na ključne odrasle osebe za njegov celosten razvoj.

Pedagoški poklic ter vsakršno delo z otroci in mladimi razume kot enega najbolj družbeno odgovornih poslanstev, ki naj bi ga po njenem opravljali osebnostno zreli in sočutni posamezniki, opremljeni z najnovejšimi znanji s področja teorije navezanosti, nevro-znanosti in prepoznavanja ter razumevanja mehanizmov medgeneracijskega prenosa travm in zlorab v odnosih.

Predavanje bo praktično naravnano in prepleteno s številnimi primeri.

Predavateljica: NATAŠA BIDER, učiteljica ter zakonska in družinska terapevtka

Predavanje je brezplačno in bo potekalo preko Zoom aplikacije ter v živo v prostorih AIA - Mladinskega centra Mengeš, Slovenska c. 28.

Prijava na https://forms.office.com/r/s2tVLSbaVEOrganizator: AIA - Mladinski center Mengeš

Povezava na domačo stran: https://srce-me-povezuje.si/drustvo-aia

Copyright © 2009 - 2024, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.