Domov | Zgodilo se je | Predavanje o programu ...

Predavanje o programu Evropa za državljane v okviru projekta ECRC, Trzin 10.5.2013

Na predavanju, ki se ga je udeležilo 30 poslušalcev, so bile predstavljene možnosti financiranja projektov iz programa Evropa za državljane in primeri projektov. Predavanje je pripravilo Društvo LAZ, ki je partner v projektu ECRC - European civil resource centres v sodelovanju s Stičiščem NVO osrednje Slovenije. Predavanje je ena od projektnih aktivnosti. Do konca leta bo še ogled dobre prakse in mreženje ter delavnica za pripravo prijav na razpise Evropa za državljane.

Barbara Možina, strokovna sodelavka na stičišču NVO je predstavila program, akcije in ukrepe in na primerih izpostavila priložnosti, ki jih ponuja program.
 


Poudarek je bil na ukrepih, za katere je prijavni rok 1. junij 2013. Najbolj razširjena akcija je 1.1. Mreženje pobratenih mest, za katero je bilo tudi največ vprašanj prisotnih.


Predsednica društva LAZ, Jelka Babič je predstavila projekt LAGEX. Pripravo in izvajanje projekta je po pooblastilu občine Šmartno pri Litiji koordiniralo Društvo LAZ, ob pomoči regionalnega stičišča NVO. Da je bil projekt dober in prav tako kavalitetna ponovna prijava skupnega projekta z občino Breznički Hum, potrjuje odobren projekt SOUNDEX,  ki se bo izvajal jeseni letos.

Predstavljeni so bili tudi projekti, podprti s strani evropske komisije v okviru drugih akcij. Zadnji je predstavil akcijo "Evropsko spominjanje" oziroma projekt Vranov let, predstavnik Družinskega gledališča Kolenc iz Vač.

Predavanje je moderirala Katarina Možina, sodelavka Društva LAZ na projektu ECRC. Za izvajanje projekta se je usposabljala na treningu v Sofiji.

Udeleženci predavanja lahko do 1. junija letos izkoristijo dve uri svetovanja pri pripravi prijav na razpise programa EZD. Informacije o programu EZD in projektu ECRC so na projektni spletni strani www.ecrc-si.com.