Domov | Zgodilo se je | Ženski pevski zbor ...

Ženski pevski zbor gostoval na Madžarskem 11. in 12. junija 2016

 Med 11. in 12. junijem 2106 se je Ženski pevski zbor (ŽPZ) Laz iz Jablaniške doline udeležil  srečanja vasi, krajev in mest, ki v svojem nazivu nosijo ime sv. Martina. Srečanje je potekalo Sombotelu,  na Madžarskem, kjer se je sv. Martin rodil pred 1700 leti. Dogodka se je udeležilo 21 krajev z imenom Šmartno iz Madžarske, Hrvaške, Češke, Slovaške, Romunije, Avstrije in Slovenije. ŽPZ  Laz je zastopal Šmartno pri Litiji. Iz Slovenije so se predstavili še naslednji kraji: Šmartno ob Paki, Šmartno na Pohorju ter Šmartno pri Slovenj Gradcu. 


Osrednji dogodek se je pričel s skupno mašo v cerkvi svetega Martina in pozdravnim nagovorom župana Sombotela. Po slavnostni maši so se vse gostujoče kulturne skupine zbrale v povorki , ki se je pomikala skozi glavne ulice mesta, do starega mestnega jedra in zaključila v tretji največji katedrali na Madžarskem. V popoldanskem času je potekal na glavnem trgi pester kulturni program, ki so ga sooblikovale vse gostujoče kulturne skupine. ŽPZ  Laz je po svojem nastopu požel veliko zanimanja, saj je bil sestavljen iz narodno zabavnih viž, ki so prirejene za ženski zbor.

Promocijska stojnica Šmartnega pri Litiji je bila med bolj obiskanimi. Poleg navezave stika z organizatorji so zelo dobrodošle navezave z drugimi evropskimi kraji in mesti, ki nosijo Martinovo ime. Med slovenskim predstavniki  krajev, ki imajo v imenu Šmartno se je porodila ideja povezovanju z namenom razvoja turističnih produktov z vključevanjem dediščine sv. Martina.