Domov | Zgodilo se je | ŽPZ LAZ sodeloval na ...

ŽPZ LAZ sodeloval na proslavi ob dnevu državnosti - 24.6.2016

 Počaščeni smo, da je Občina Šmartno pri Litiji povabila naš ženski pevski zbor k sodelovanju na osrednji občinski proslavi od dnevu državnosti in 25-letnici osamosvojitve Slovenije.
Prireditev se je odvijala na cerkvenem stopnišču na Staretovem trgu. Z novo obvoznico je šmarski trg brez težav moč zapreti za promet in ta večer so ga dodobra napolnili obiskovalci prireditve. In po uri in pol pohvalili organizatorja Občino Šmartno pri Litiji, da je pripravila res lep dogodek.

Nastopajoči - Taburaški orkester Šmartzno, Oktet Valvasor in pevke našega ŽPZ LAZ so napolnili stopnišče in naredili lepo kuliso govorcem županu Rajku Meserku in Janezu Janši ter mladim recitatorjem. Prazniku primerne so bile domoljubne besede govorcev in slovenska pesem nastopajočih, na koncu pa še domače dobrote Aktiva kmećkih žena in deklet Litija -Šmartno in dobro vino Vinogradniškega društva Štuc ter sproščeno druženje.