Domov | Zgodilo se je | V Rigi pripravljali ...

V Rigi pripravljali mladinsko izmenjavo - 27. avgust 2016

Evropski program Erazmus+ je zanimiv vir financiranja  mobilnosti mladih, kot tudi neformalnega izobraževanja odraslih, zato v imenu Društva Laz prostovoljci redno prijavljamo projekte in prijavljamo na razpise. Kot partnerji smo bili uspešni s projektom mladinske izmenjave v Latviji. Jelka Babič se je konec avgusta udeležila pripravljalnega sestanka v Rigi.V društvu že imamo iskušnje z mladinskimi izmenjavami. Veliko mladih iz Jablaniške doline smo že napotili v več evropskih držav, kjer so spoznavali vrstnike iz Evrope, Turčije in drugih držav, ki so upravičenke programa Erazmus+.
Leta 2014 pa smo bili mi nosilci projekta in gostitelji izmenjave, devetdnevni program projekta Self-efficiente village smo izvedli na Bregu pri Litiji - v prostorih stalne zbirke prodnikov in na kmetiji Panternoster. Ogled videa je tu.

Pridobivanje kompetenc je najpomembnejši cilj projektov.  Zadnji teden septembra v Rigi se bo skupina mladih iz naše doline udeležila mladinske izmenjave na temo rokodelstva. Spoznavali bodo evropsko kulturo, dediščino in drug drugega učili rokodelske spretnosti. Z vrstniki iz Litve, Latvije, Bolgarije in Turčije bodo sobivali v prijetni hiši na obrobju Rige in verjamemo, da se bodo lepo imeli.Na pripravljalnem sestanku smo pregledali tehnične in programske podrobnosti. Varnost udeležencev je na prvem mestu, seveda pa je v interesu vseh organizacij, ki sodelujemo v projektu, da bo izvedba programa izmenjave kvalitetna in, da bodo mladi res nadgradili svoje kompetence oz. znanja in veščine.Vodja programa Madeline iz Bolgarije, ki bo vodila celotedenske aktivnosti, je sicer mlada, vendar izkušena in odgovorna oseba, tako kot tudi ekipa društva Solis Tuvak, s predsednico Andro Vanaga na čelu.