Domov | Koledar dogodkov | Dogodek v okviru projekta ...

Dogodek v okviru projekta DOCPIE v Ljubljani

24. september 2015
Kraj dogodka: Ljubljana

Namen mednarodnega dogodka, ki poteka v okviru projekta DOCPIE - Demokratična odgovornost in državljanska udeležba v Evropi, je spodbujanje udeležbe civilne družbe na ravni Evropske unije.
Projekt sofinancira program Evropske unije, Evropa za državljane.

Na dogodku bodo sočasno potekale tri različne dejavnosti: Mednarodna konferenca, Delavnica in zbiranje mnenj in spodbujanje zavedanja pravic državljanov. 

MEDNARODNA KONFERENCA: Državljanska participacija EU v času nezaupanja
 • četrtek 24. 9. 2015
 • Ministrstvo za kulturo (sejna soba), Maistrova 10, Ljubljana 
 • 9:00 - 13:00
Na mednarodni konferenci v okviru dogodka "CIVIL SOCIETY UNIVERSITY", bomo predstavili možnosti demokratične udeležbe in uspešne metode in načine za spodbujanje vklučevanja državljanov v procese odločanja na ravni Evropske unije.

Več o konferenci in prijava je TUKAJ.


DELAVNICA - USPOSABLJANJE ZA RAZVOJ PROJEKTOV IN PRIJAV NA RAZPISE PROGRAMA EVROPA ZA DRŽAVLJANE
 • četrtek 24. 9. 2015
 • Ministrstvo za kulturo (sejna soba), Maistrova 10, Ljubljana 
 • 13:30 - 17:00
   
DNEVNI RED DELAVNICE:
13:30 - 14:00 Razprava o možnostih za aktivno državljanstvo v okviru programov EU
14:00 - 15:00 Predstavitev dobrih praks projektov aktivnega državljanstva prek programa Evropa za državljane 
15:00 - 17:00 Razvoj projektnih idej skozi skupinsko delo 

Več o delavnici in prijavi si preberite TUKAJ.  


ZBIRANJE MNENJ O CIVILNI UDELEŽBI NA RAVNI EU IN PROMOCIJA PRAVIC DRŽAVLJANOV
 • četrtek 24. 9. 2015 
 • Prešernov trg, Ljubljana 
 • 11:00 - 20:00
Na sejmu LUPA (Prešernov trg) bo stala tudi stojnica projekta DOCPIE, kjer se bo zbiralo mnenje in spodbujalo državljane, da se zavedajo pravic, ki jih imamo kot člani Evropske unije. 
Ob 14-ih bo na odru potekala debata srednješolcev o aktualnih evropskih temah.
 • Kiosk Evropa (s podporo Europe Direct-Ljubljana)
 • Otroški kotiček (s podporo Europe Direct-Ljubljana)
 • Info točka o državljanskih pravicah v EU
 • Interaktivne promocijske dejavnosti za obiskovalce
 • Anketiranje,  zbiranje mnenj s pomočjo vprašalnikov

INTERNACIONALNI VEČER - zaključek celodnevnega dogajanja s srečanjem partnerjev
 • četrtek 24. 9. 2015
 • gostilna Pustov mlin, Cerovica, Šmartno pri Litji
 • 20:00

Celodnevno dogajanje bo zaključeno s srečanjem projektnih partnerjev na internacionalnem večeru.  Gostitelji, člani Društva LAZ, bodo s Folklorno skupino Javorje in tradicionalno kulinariko predstavili del slovenske kulture. Prav tako bodo projektni partnerji predstavili svoje dežele preko kulinarike, petja, plesa itd. Večer bo posvečen različnosti, tradiciji in bogastvu kulturnega in jezikovnega okolja v Evropi.