Domov | Koledar dogodkov | Usposabljanje ob prijavi ...

Usposabljanje ob prijavi na razpise programa Evropa za državljane

24. september 2015, ob 13.30 uri
Kraj dogodka: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana

Društvom LAZ, ki izvaja projekt Democratic Ownership and Civic Participation in Europe - DOCIPE v sodelovanju s Stičiščem NVO osrednje Slovenije, vabi na brezplačno usposabljanje, ki bo v četrtek, 24.9.2015 od 13.30 do 17.00 ure v veliki sejni sobi Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

Na usposabljanju boste udeleženci spoznali možnosti financiranja projektov v okviru programov EU, predvsem program Evropa za državljane ter uspešne projekte programa v okviru sklopa 2 - Demokratično delovanje in državljanska udeležba (ukrepi: Pobratenje mest, Mreže mest in Projekti civilne družbe).

Spoznali boste nekaj metod za spodbujanje demokratične udeležbe državljanov, pripravo projektov z inovativnimi metodami ter pristope za izgradnjo mednarodnih partnerstev.
Spoznali boste tudi najpomembnejše vidike dobre projektne prijave in imeli priložnost v skupini razviti idejo ter okvirno zapisati glavne elemente, ki jih vsebuje prijavnica: problem, cilji, rezultati, aktivnosti, učinek, razširjanje itd.
 

Program delavnice:

13:30 - 14:00 Priložnosti za aktivno državljanstvo s pomočjo EU programov
14:00 - 15:00 Predstavitev dobrih praks projektov aktivnega državljanstva prek programa Evropa za državljane
15:00 - 17:00 Razvoj projektnih idej skozi skupinsko delo

 


Izvajalki:

Darja Sekula Krstič ima večletne izkušnje pri pisanju projektnih prijav in vodenju projektov. Izvedla je številne delavnice in svetovanja na teme razpisov, pridobivanja sredstev, financ in vodenja projektov. Je avtorica publikacije Kako napisati dober projekt.
Tina Michieli ima bogate izkušnje na področju oblikovanja in izvajanja evropskih projektov, vzpostavljanja in koordinacije mednarodnih partnerstev ter komunikacije evropskih zadev in politik institucijam in NVO.

 


Prijava:

Prijavite se lahko preko e-prijave do torka, 22. 9. 2015 oz. do zasedenosti mest na povezavi.
Za več informacij pokličite na telefonsko številko 059 927 619 ali pišite na darja.krstic@consulta.si.

Vljudno vabljeni!