Domov | Aktualno | IZLETI PO DOLINI KAMNIŠKE ...

IZLETI PO DOLINI KAMNIŠKE BISTRICE          

INFORMACIJE 070 818 400

KOŽELJEVA POT – PREDASELJ – IZVIR KAMNIŠKE BISTRICE

• Soteski Veliki in Mali Predaselj predstavljata najožji del struge Kamniške Bistrice. Nekaj minutni sprehod ob soteski vam že odpre čudovit razgled na strugo reke ter kristalno čisto Kamniško Bistrico. 

• Reka Kamniška Bistrica izvira na treh koncih, najbolj poznan pa je vsekakor njen glavni izvir, ki se nahaja v bližini doma v Kamniški Bistrici. Voda priteče na dan izpod skal, poraslih z mahom, nato pa se za kratek čas ustavi v umetnem jezeru.

Čas hoje: 2 uri in 30 minut


KOŽELJ’S PATH – PREDASELJ GORGE – SPRING OF THE KAM.BISTRICA

• The river bed of the Kamniška Bistrica is narrowest at the gorges Veliki in Mali Predaselj. After only a few minutes along the gorge you will find a wonderful view of the river bed of the Kamniška Bistrica and its crystal clear water.

• The river Kamniška Bistrica rises from three different places, the most known is certainly its main source, near the lodge in Kamniška Bistrica. The water springs under moss-covered rocks and then pauses in the artificial lake.

Walking time: 2 hours 30 minutes


DVOREC KRALJA ALEKSANDRA - SPOMINSKI PARK

• V spominskem parku so zbrane spominske plošče vseh ponesrečencev v Kamniško-Savinjskih Alpah. Park je nastal v 70-ih letih prejšnjega stoletja na pobudo Planinskega društva Kamnik. V njem ima svojo spominsko ploščo tudi naš najbolj znan alpinist TOMAŽ HUMAR.

• Dvorec je bil postavljen po naročilu tedanjega kraljevega dvora, njegovo prvotno ime pa je Lovska koča kralja Aleksandra. Načrte zanj je leta 1932 izdelal arhitekt Jože Plečnik, ki je s preprosto zunanjostjo ter bolj bogato notranjostjo dvorec želel vključiti v naravno okolje samega kraja.

Čas hoje: 0.45 minut


KING ALEXANDER’S MANSION – MEMORIAL PARK

• The memorial park contains commemorative plaques of all the casualties in the Kamnik–Savinja Alps. The park was created in the 70s at the initiative of the Kamnik Alpine Club. There is also a plaque, commemorating the most famous Slovenian mountaineer Tomaž Humar.

• The mansion was commissioned by the Yugoslav royal court and it was originally named the King Alexander’s Hunting Lodge. The plans for the mansion were created in 1932 by the architect Jože Plečnik. Its simple exterior and rich interior blend with the natural environment.

Walking time: 45 minutes

SLAP ORGLICE
Orglice so izredno zanimiv slap, saj voda v njem pada vzdolž položne skalne razpoke, ki se zajeda v bližnjo skalnato steno. Možno je, da je nekdaj tekla prav po tej zajedi. Skupaj z manjšo zgornjo stopnjo slapu, ki je pravzaprav njegov vrh in pada v od spodaj nevidno skalno razpoko, in največjim, 31 metrov visokim delom, ki je dobro viden že s poti, še bolje pa z zagozdenih skalnatih blokov pod njegovim glavnim tolmunom, do katerega je mogoče varno priti le ob nižjem in srednjem vodostaju, je visok dobrih 40 metrov.

Čas hoje : 50 minut


WATERFALL ORGLICE

The waterfall Orglice is a very interesting waterfall as the water flows down a crack in the rock face. Once it must have flowed over the cliff. It is over 40 meters high. The smaller upper part disappears into a rock crevice, the larger 31 meters high part is visible from the path or better jet from the rock blocks under the main pool, which can be safely reached only at low water levels.

Walking time: 50 minutes
Price per person: 3 €

IZVIR KAMNIŠKE BISTRICE – ROKOVNJAŠKE JAME

• Reka Kamniška Bistrica izvira na treh koncih, najbolj poznan pa je vsekakor njen glavni izvir, ki se nahaja v bližini doma v Kamniški Bistrici. Voda priteče na dan izpod skal, poraslih z mahom, nato pa se za kratek čas ustavi v umetnem jezeru.

• Tudi v dolini Kamniške Bistrice so imeli rokovnjači svoja shajališča. Skrivali so se v pobočju nad izvirom reke Kamniške Bistrice v tako imenovanih Rokovnjaških luknjah tudi Nandetova jama je ena takih jam. Ime ima po rokovnjaškem papežu, ki se je tam skrival.

Čas hoje: 30 minut


V ceno je vključeno: lokalni vodnik in organizacija izleta

V ceno NI vključen avtobusni prevoz, ki se plača dodatno po ceniku lokalnega prevoznika. Končna cena bo določena na podlagi dogovora glede datuma potovanja, števila udeležencev in morebitnih dodatnih storitev.

INFORMACIJE O IZLETIH TD KAMNIŠKA BISTRICA 070 818 400

SPRING KAMNIŠKA BISTRICA – ROKOVNJAŠKE CAVE

• The river Kamniška Bistrica rises from three different places, the most known is certainly its main source, near the lodge in Kamniška Bistrica. The water springs under moss-covered rocks and then pauses in the artificial lake.

• The Kamniška Bistrica valley was one of those places where brigands gathered. They hid in the slope above the spring in so called Brigands’ Holes. The cave Nandetova jama is one of such caves. Nande was the leader of the brigands, who hid there.

Walking time: 30 minutes


The price includes: a local guide and tour arrangements

The price does not include bus transportation, which costs 2 € per person. The final price depends date of the tour, the number of participants and eventual additional services.

MORE INFORMATION ON TOURS AT THE KAMNIŠKA BISTRICA TOURISM ASSOCIATION 070 818 400