Domov | Aktualno | 3. »Vsi za enega, eden za ...

3. »Vsi za enega, eden za vse«.

družabni izlet s povdarkom na domačnosti vaščanov

Sprejem in pozdrav izletnikov v vasi.
Pogostitev s čajem ter domačim žganjem in slastnim prigrizkom »Dveh sinov«. Pri okrepčilu se jim predstavijo domače zanimivosti vaščanov Podgore v domačem narečju . Morda nam bodo tudi kaj zapeli, saj je dolina znana po pevcih.

Sledi predstavitev vasi s zaključkom pozitivnih afirmacij, ki so nas inspirirale iz življenja svetnic Sv. Lucije in Sv. Katarine. Obe svetnici sta tudi upodobljeni v obliki kipa v vaški cerkvici. Predstavitev vodita vaški vodički.

Po predstavitvi se skupina odpravi skozi vas, proti BČ-u, kjer se izletnikom poleg ostalih legend predstavi tudi pravljico »Legenda o Dobrepolju«.

Nato se skupina odpravi proti NVRC-ju, Koča pri Koritu.

Vaščani TD Podgora pri Koči pripravijo tržnico »Polje je dobro obrodilo«, kjer je možno kupiti med, krompir, jajca, zelje, domače žganje, salame in klobase, spominke, itd.

Tudi tam starešine vasi ne počivajo, ampak stresajo iz rokava zanimivosti in zgodbe, ki se jih spominjajo iz svojih časov. Same besede pa so puste, zato govornike spremlja petje pevcev, zvok harmonike ali zvok violinskih citer.

Vaščani Podgore pripravijo in izvedejo za aktivne izletnike družabne igre:
• Vlečenje vrvi
• Ekipno smučanje
• Jajčarija
• v primeru, da je v skupini tretjina otrok lahko za njih pripravimo družabno igro:
Iskanje skritega zaklada.

Pred jedjo se jim predstavi zadnjo dobrepoljsko pravljico »Zasluženo plačilo«.

Po jedi in zasluženem počitku vaščani skupaj z izletniki zapojemo himno o vasi Podgora.

Pozdrav v slovo, zadnje besede izletnikom.