Domov | Aktualno | 4. »Dajmo eno po domače«.

4. »Dajmo eno po domače«.

kulinarični izlet s povdarkom na domačnosti vaščanov

Sprejem in pozdrav izletnikov v vasi.
Pogostitev s čajem ter domačim žganjem in slastnim prigrizkom »Dveh sinov«. Pri okrepčilu se jim predstavijo domače zanimivosti vaščanov Podgore v domačem narečju.

Sledi predstavitev vasi s zaključkom pozitivnih afirmacij, katere so nas inspirirale iz življenja svetnic Sv. Lucije in Sv. Katarine. Obe svetnici sta tudi upodobljeni v obliki kipa v vaški cerkvici. Predstavitev vodita vaški vodički.

Po predstavitvi se skupina odpravi skozi vas, proti BČ-u, kjer se izletnikom poleg ostalih legend predstavi tudi pravljico »Legenda o Dobrepolju«.

Nato se skupina odpravi proti NVRC-ju, Koča pri Koritu, kjer si ogledajo center in odidejo do Ciganove kajžice in po učni gozdni poti Zvonček. Nato se odpravijo nazaj v vas.

Vaščani TD Podgora v vasi pripravijo tržnico»Polje je dobro obrodilo« kjer je možno kupiti med, krompir, jajca, zelje, domače žganje, salame in klobase, krvavice, spominke, itd.

Izletniki preživijo dan v vasi Podgora, pod kozolcem pri Grudnovih. Tam so tudi postrežene domače jedi. Pred jedjo se jim predstavi zadnjo dobrepoljsko pravljico »Zasluženo plačilo«.

Starešine vasi ne znajo počivati niti pri jedi, ampak stresajo iz rokava zanimivosti in zgodbe, ki se jih spominjajo iz svojih časov. Same besede pa so puste, zato govornike spremlja petje pevcev ali zvok harmonike.

Po jedi in zasluženem počitku vaščani skupaj z izletniki zapojemo himno o vasi Podgora.

Pozdrav v slovo, zadnje besede izletnikom.