Domov | O nas | Kako smo nastali

Kako smo nastali

20. aprila 2011 sta se članica Upravnega odbora (UO) Univerze za tretje življenjsko obdobje Litija- Šmartno, Iva Slabe in delavka knjižnice, zadolžena za promocijo in pomoč Univerzi, Aleksandra Mavretič, udeležili srečanja članov Slovenska mreže Univerz za tretje življenjsko obdobje v Cerknici. Večina univerz v tej mreži že vrsto let delujejo kot društva in prav na tem srečanju je predsednica mreže, prof. dr. Ana Kranjc, močno priporočila tudi vsem ostalim, ki so delovali na drugačen način, naj se podajo na samostojno pot.

Tako je dozorel sklep, da naša univerza v taki obliki preneha z delovanjem in se registrira kot društvo. Andreja Štuhec, direktorica Knjižnice Litija in tudi članica UO Univerze pa je zagotovila vso podporo tudi v prihodnje (prostori, material, računalnik z internetno povezavo, pomoč pri obveščanju ..)
Priprave so stekle, izdelali smo STATUT, ki je bil skupaj s SKLEPOM O USTANOVITVI DRUŠTVA sprejet 15. junija 2011. na Ustanovnem zboru Društva. Podpisala ga je prva predsednica Univerze, Marijela Lebinger, univ. dipl. ing.

10. julija 2011 smo izvedli dopisno sejo UO, na kateri je bil 7. člen Statuta (pridobitna dejavnost) dopolnjen in usklajen s SKD in bil znova, poleg ostalih dokumentov, poslan na Upravno enoto Litija. Največ energije in znanja je za izvedbo tega projekta prispevala članica UO, Joža Gombač.
Datum vpisa v register društev je naše Društvo doživelo 3. avgusta 2011 in dobilo naziv Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno (Društvo U3 Litija in Šmartno).