Kontakt
Zavod za promocijo in razvoj podeželja, Moravske Toplice

GSM: 069/978 468

zzpirp.mt@gmail.com
Koledar dogodkov

Trenutno ni napovedanih dogodkov.

Doživite Prekmurje/Erleben Sie Prekmurje

Slovenska in nemška  verzija našega letaka / slowenische und deutsche Version von unserem Informationsblatt: