Iskalnik po dogodkih

Vrsta prireditve
Kultura
Šport
Turizem
Izobraževanje
Drugo

Občina

Koledar dogodkov nevladnih organizacij

Datum Naslov dogodka Kraj dogodka
31.1.2018,
ob 14.00 uri
Razvijanje konstruktivnih medosebnih odnosev,31.1. Ljubljana
15.9.2017,
do 23.12.2017
Usposabljanje za družinske mediatorje (nadaljevalno usposabljanje-120ur) Maribor
16.9.2017,
ob 18.00 uri,
do 1.3.2018
SAMOOBRAMBA Prušnikova 85, Lj. Šentvid, o.š. Franc Rozman Stane
22.9.2017,
do 13.1.2018
Osnovno usposabljanje za mediatorje (140 ur) Maribor
22.9.2017,
do 18.11.2017
Osnovno usposabljanje za mediatorje (64 ur) Maribor
27.9.2017,
do 14.12.2017
Usposabljanje za mediatorje v gospodarskih in delovnih sporih (nadaljevalno usposabljanje-120ur) Ljubljana
29.9.2017,
do 13.1.2018
Osnovno usposabljanje za mediatorje (140 ur) Ljubljana
29.9.2017,
do 11.11.2017
Osnovno usposabljanje za mediatorje (64 ur) Ljubljana
2.10.2017,
do 19.12.2017
Usposabljanje za družinske mediatorje (nadaljevalno usposabljanje-120ur) Ljubljana
6.10.2017,
ob 17.00 uri,
do 6.4.2018
GIBza2 - VADBA ZA PREDŠOLSKE IN ŠOLSKE OTROKE 1. TRILETJA OŠ GRADEC, MALA TELOVADNICA

|< <<  1 2 3 >> >|
Copyright © 2009 - 2017, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.