Vsebine :: Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Upravljavca spletnega mesta www.srce-me-povezuje.si sta:

Društvo za razvoj in varovanje GEOSSa

Vače 10, 1252 Vače
matična številka: 1161865


in

Društvo za podporo civilne družbe

Ul. Franca Mlakarja 46, 1000 Ljubljana
matična številka: 4056124
 

Kontakt:

e-mail: info@consulta.si
telefon: 059 927 619

 

Pogoji uporabe

Vstop in ogled kateregakoli dela spletnega mesta www.srce-me-povezuje.si pomeni, da se strinjate z vsemi spodaj navedenimi omejitvami in pogoji uporabe. Če se ne strinjate, vas prosimo, da spletnega mesta www.srce-me-povezuje.si  ne uporabljate.

Spletno mesto www.srce-me-povezuje.si je namenjeno informativni podpori delovanja nevladnih organizacij, podajanju koristnih in uporabnih vsebin.  Upravljavca ne jamčita za točnost podatkov, vsebine spletnega mesta so informativnega značaja. Določene informacije so vezane na datum objave, zato priporočamo, da pri upoštevanju informacij preverite ali so le te še aktualne. Upravljavca skušata po svojih najboljših močeh zagotavljati točnost informacij in pravilno delovanje posameznih delov spletnega mesta.

Upravljavca si pridržujeta pravico, da pravno obvestilo kadarkoli spremenita. Pogoji uporabe veljajo tako za celotno spletno mesto kot za njegove posamezne dele.

Na spletnem mestu objavljamo vsebino, ki so v posredni ali neposredni povezavi z delovanjem nevladnih organizacij. Pri oceni ali je vsebina relevantna za nevladne organizacije sta upravitelja avtonomna. Prav tako pri objavi informacij, ki jih za objavo na spletnem mestu pošiljajo tretje osebe.

Ponudbe objavljene na spletnem mestu so informativnega značaja. Vsak zainteresirani uporabnik mora na info@consulta.si preveriti ali predstavljene ponudbe še veljajo in zavezujejo


Koledar dogodkov NVO

V koledar dogodkov se praviloma vpisujejo dogodki, ki jih izvajajo nevladne organizacije oziroma so zanimive za nevladne organizacije. V koledar dogodkov vpisujejo vsebine druge nevladne organizacije. Za tako posredovane informacije odgovarjajo nevladne organizacije, ki so te informacije posredovale v objavo. Upravljavca si pridržujeta pravico, da informacij, ki jih tako pridobita od drugih oseb, nevladnih organizacij, ne objavita na spletnem mestu, če ocenita, da niso relevantne za nevladne organizacije, če so žaljive, spodbujajo sovražni govor ali bi se z njihovo objavo kršila ustava oziroma zakon.

Objavljene vsebine koledarja dogodkov se posreduje tudi po elektronski pošti vsem, ki so izrazili željo po prejemanju takšnega obvestilnika.


Podstrani nevladnih organizacij

Na spletnem mestu se nahajajo tudi podstrani nevladnih organizacij. Te spletne strani nevladne organizacije upravljajo, skrbijo za pravilnost in točnost informacij ter ažurirajo same. Upravljavca za objavljeno vsebino na teh spletnih straneh ne prevzemata nikakršne odgovornosti.
 

Prijava na e-koledar

Uporabnik s prijavo na e-koledar soglaša, da posreduje naslov elektronske pošte, z namenom obveščanja o novostih z nevladnega področja in informacijami glede dogodkov nevladnih organizacij, katerega pošiljata upravljavca.

Uporabnik se lahko iz sistema kadarkoli izpiše in sicer tako, da klikne na označeno povezavo za odjavo oziroma z besedo odjava pošlje povratno sporočilo.


Omejitev odgovornosti

Čeprav upravljavca s spletnim mestom upravljata s potrebno skrbnostjo, da bi zagotovila točne informacije in ažurne podatke, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Pridržujeta si tudi pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način spremenita vsebino tega spletnega mesta, ne glede na razlog in brez predhodnega obvestila.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino oziroma spletno mesto uporabljajo na lastno odgovornost. Zato nihče, ki je kakorkoli sodeloval pri pripravi in izdelavi vsebine oziroma tega spletnega mesta, niti upravljavca, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij na tem spletnem mestu ter do uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh informacij, in/ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Na spletnem mestu so tudi informacije tretjih oseb in povezave, ki kažejo na spletne strani drugih oseb. Na delovanje teh strani in informacije, ki so jih podale tretje strani upravljavca ne moreta vplivati in tako ne sprejemata nikakršne odgovornosti za točnost tako objavljenih informacij oziroma vsebin.
 

Varstvo osebnih podatkov

Upravljavca varujeta osebne podatke obiskovalcev spletnega mesta, ki jih posredujejo pri njeni uporabi. Osebne podatke se obdeluje izključno za namene, za katere so bili zbrani in ki jih deluje veljavna zakonodaja.

Upravljavca se zavezujeta, da bosta varovala zaupnost vseh posredovanih osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta v skladu z veljavno zakonodajo in jih ne bosta uporabljala za nobene druge namene kot so bili posredovani oziroma jih brez izrecnega vnaprejšnjega dovoljenja ne bosta posredovala tretjim osebam, razen če bi ju k temu zavezoval veljaven predpis.

Upravljavca pridobljene osebne podatke obdelujeta in varujeta v skladu z veljavno zakonodajo.

Upravljavca ne varujeta in ne obdelujeta osebnih podatkov, ki jih obdelujejo oziroma objavljajo tretje osebe na spletnem mestu oziroma na podstraneh.


Avtorske pravice

V kolikor pri posamezni vsebini ni drugače navedeno  se lahko vse Informacije in gradiva  s tega spletnega mesta prosto uporablja v nepridobitne oziroma nekomercialne namene. Pri takšni uporabi je potrebno navesti vir v obliki  aktivne povezave in z imenom spletnega mesta: www.srce-me-povezuje.si

Copyright © 2009 - 2024, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.