Domov | Dejavnosti | Krožek

Krožek

Kronologija delovanja krožka

Začetki čebelarskega krožka segajo do 25. novembera leta 1997 ko je upravni odbor društva na pobudo takratnega predsednika društva Mateja Blejec na svoji redni seji sprejel sklep o ustanovitvi čebelarskega krožka. Za mentorja je bil imenovan tajnik društva Jože Boštjančič. V dogovoru s takratnim ravnateljem Osnovne šole g. Brankom Liparjem smo se dogovorili, da se teoretični del krožka izvaja v šoli, praktični del pa pri mojem čebelnjaku na domu. 4. junija 1999 je župnija Mengeš s takratnim župnikom Matijem Zevnikom podarilo star čebelnjak našemu društvu. Člani društva posebno pa krožkarji smo zelo ponosni na društveni čebelnjak saj je star že več kot 100 let. Krožek deluje še danes in vsako leto ga obiskuje 6 od 12 učencev.
Delo krožka je razdeljeno v dva sklopa in sicer teoretični in praktični del. Z vodstvom Osnovne šole se vsako leto dogovorimo o sodelovanju. Tako nam šola omogoča, da teoretični pouk deluje na šoli. Praktični pouk pa je pri društvenem čebelnjaku.
Krožkarji spoznavajo življenje in razvoj čebelje družine, biologijo čebel, bolezni in škodljivce, medovite rastline in seveda čebelje pridelke. V tem letu smo dobili tudi opazovalni panj tako, da je praktični pouk še bolj zanimiv.

Učna ura
Učna tema: Življenje čebel v panju, opravila mladic
V tem letu smo dobili in naselili opazovalni panj. Ta pridobitev je zelo popestrila delovanje krožka. V začetku ure smo se pogovorili in obnovili znanje, ki smo se ga že pridobili. Poudarek je bil na delu mladic v panju. Otroci so kar dobro vedeli, da mladice najprej očistijo celice, gradijo satje, odlagajo medičino, tlačijo pelod v dno celice, skrbijo za zalego, stražijo na bradi panja. Vse to smo lahko videli v opazovalnem panju. Ko smo odprli panj je bilo takoj veliko vprašanj. Zanimivi so bili zadki mladic, ko so imeli lističe čebeljega voska, druge so tlačile cvetni prah v celice.
Nina je prva opazila matico in okoli nje so bile čebele spremljevalke. Lepo je bilo videti ko ji sledijo in krmijo matico. David je opazil, da hoče osa v panj, pa so ji stražarke to preprečile.
Tako potekajo naše ure spoznavanja življenja čebel.