Domov | O nas | Aktivnosti društva v letu ...

Aktivnosti društva v letu 2014

Leto 2014 je bilo zelo delavno. Poleg organiziranja tradicionalnih priredite, predavanj, delavnic, izletov, delovanja pevskega zbora, upravljanja Jablaniške poti in stalne zbirke savskih prodnikov, smo izvajali projekt Dobrote iz srca, projekt NECRC - Mreža evropskih centrov za podporo civilne družbe, projekt javnih del, usposabljanja brezposelnih, prakse na delovnem mestu in aktivno sodelovali v regioanlnih, nacionalnih in evropskih mrežah, v katere smo vključeni.
Poročilo si oglejte na povezavi:


www.srce-me-povezuje.si/UserFiles/File/drustvolaz/Poro%C4%8Dila%20o%20delu/PORO%C4%8CILO%20O%20DELU%20DRU%C5%A0TVA%20LAZ%20V%20LETU%202014.pdf