Domov | O nas | OSNOVNI PODATKI

OSNOVNI PODATKI
Govedorejsko društvo Stična
Cesta II. grupe odredov 17
1295 IVANČNA GORICA

telefon: 01 / 7787  40 71
e-pošta: govedorejsko.drustvo.sticna@gmail.com
spletni naslov:  http://www.srce-me-povezuje.si/govedorejsko-drustvo-sticna/

davčna številka: 62035258
matična številka: 5869935
TRR: NLB Ivančna Gorica 02041-0092277748