Nacionalni forum socialnega podjetništva 2013

Nacionalni forum socialnega podjetništva: Investirajmo v neizkoriščene potenciale Slovenije, organizira Slovenski forum socialnega podjetništva s partnerji in bo potekal v ponedeljek, 2. 12. 2013, ob 9. uri v Ljubljani. 

Namen foruma je pospešiti razvoj družbeno odgovornega podjetništva v Sloveniji s spodbujanjem investiranja v neizkoriščene potenciale Slovenije. Na forumu bodo z udeleženci svoje izkušnje s področij razvoja socialnega podjetništva in ustvarjanja novih delovnih mest delili predstavniki socialnih podjetij, novih zadrug ter malih in srednje velikih družbeno odgovornih podjetij, predstavljene pa bodo tudi nove iniciative, namenjenje izboljševanju bivalnih in življenjskih pogojev državljanov, ki bodo prilagojene potrebam vseh generacij v mestih in na podeželju. Predstavniki državnih institucij bodo predstavili aktualne zakonodajne pobude in spremembe ter programe in aktivnosti s področja spodbujanja razvoja socialnega podjetništva in zadružništva v Sloveniji.

Aktualne socialne in ekonomske spremembe vodijo v razvoj nove družbene paradigme, katere pomembni stebri so predvsem zadruge in socialna podjetja, ki priložnosti za razvoj in ustvarjanje novih delovnih mest iščejo v številnih neizkoriščenih potencialih Slovenije, kot so: lokalna prehranska, energetska in stanovanjska samooskrba, delavsko, stanovanjsko in medgeneracijsko zadružništvo ter t. i. coworking.

Organizatorji Nacionalnega foruma socialnega podjetništva 2013 smo prepričani, da lahko predvsem z medsebojnim sodelovanjem in dobro organizacijo vsi deležniki lokalnega in nacionalnega razvoja skupaj prispevamo k izhodu iz gospodarske krize. Za dosego tega cilja pa se moramo osredotočiti na spodbujanje investicij v socialna podjetja in zadruge, ki so se v gospodarski krizi izkazali kot uspešni inovatorji poslovnih in zaposlitvenih priložnosti tako v Sloveniji kot v Evropi.

Program

VIR: Slovenski forum socialnega podjetništva
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.