Položaj NVO :: SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM :: Korporativno prostovoljstvo

Korporativno prostovoljstvo

V okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije smo vzpostavili novo spletno stran. Obiščite nas na povezavi: www.consulta.si, kjer boste dobili ažurne informacije.

Vsebina na tej strani morda ni več ažurna.
Korporativno prostovoljstvo ponuja vsem vključenim pozitivne koristi in predstavlja eno izmed sodobnih oblik družbene odgovornosti podjetja.


Podjetja oz. delodajalci svoje zaposlene vedno bolj spodbujajo, da izvajajo prostovoljsko neplačano delo za dobrobit širše skupnosti. Zanje lahko nevladne organizacije organiziramo enkratne prostovoljske akcije, kot so npr. urejanje parka, razdeljevanje oblek in hrane brezdomcem, pleskanje prostorov humanitarnega društva, pobiranje jabolk, druženje s starejšimi, pomoč invalidom…

Prav gotovo se lahko vsi strinjamo, da je delo zaposlenih za korist ljudi in skupnosti mnogo boljša promocija kot plakatno onesnaževanje iz skoraj vsakega kozolca. Podjetje s tem pokaže svojo družbeno odgovornost, zaposleni se med seboj povežejo in utrjujejo svojo pripadnost organizaciji. Prejemniki vloženega prostovoljskega dela pa od dobro organizirane akcije lahko dobijo mnogo več kot urejeno okolico, prebarvane zidove ali nova igrala. Delijo skupno pozitivno energijo in veselje ob končnem rezultatu.

 

KAKŠNE KORISTI IMA NEVLADNA ORGANIZACIJA, KI IZVAJA KORPORATIVNE AKCIJE?

 • dostop do veščin in znanj
 • svež pogled na utečene prakse
 • novi potencialni prostovoljci (z znanji)
 • podpora v materialu in delu
 • dolgoročno partnerstvo
   

KAKŠNE KORISTI IMA ŠIRŠA SKUPNOST OD KORPORATIVNE AKCIJE?

 • večje razumevanje potreb lokalne skupnosti na eni in podjetniškega sektorja na drugi strani
 • zgled za aktivno delo v skupnosti - spodbuda drugim potencialnim prostovoljcem
 • spodbujanje dobrodelnih donacij

KAKŠNE KORISTI IMA PODJETJE OD KORPORATIVNEGA PROSTOVOLJSTVA?

 • učenje novih znanj, veščin, soočanje z novim spoštovanje različnosti
 • kreiranje raznolikih timov zaposlenih
 • povezovanje zaposlenih in povečanje pripadnosti podjetju
 • povečana družbena kredibilnost in prepoznavnosti podjetja
   

KAKŠNE KORISTI IMAJO ZAPOSLENI OD UDELEŽBE V KORPORATIVNI AKCIJI?

 • nove izkušnje
 • razvoj osebnostnih kvalitet in krepitev občutka osebne vrednosti
 • razvoj vodstvenih veščin (na drugačen način kot znotraj podjetja)
 • pripadnost podjetju, ki se zavzema za dobrobit širše skupnosti
 • novi poslovni stiki
 • lažje premagovanje krize srednjih let in odhoda v pokoj
 • pozitiven vpliv na telesno in duševno zdravje
Vpisnik korporativnih akcij za NVO
Ponudba korporativnih akcij za podjetja
 
Akcija promocije korporativnega prostovoljstva med podjetji in nevladnimi organizacijami poteka v sodelovanju 11 regijskih stičišč in mreže za prostovoljstvo, na katere se lahko obrnite za dodatne informacije in pomoč glede na regijo v kateri delujete.


Osrednjeslovenska regija: Stičišče NVO osrednje Slovenije www.consulta.si
Jugovzhodna Slovenija: Regijski NVO center www.nevladnik.info
Zasavska regija: MREST - mreža NVO Zasavja www.skladdela-zasavje.si
Spodnjeposavska regija - PRSTaN – Posavska regionalna stična točka za NVO www.prstan.eu
Savinjska regija: IPAK – Stičišče NVO Savinjske regije www.snvosr.org
Koroška regija: Koroško regionalno stičišče NVO www.korociv.si
Gorenjska regija: GROZD www.grozd.eu
Goriška regija: Regionalno stičišče BIT Planota www.nvoplanota.si
Podravska regija: Regionalno stičišče NVO Podravja www.nevladna.org
Pomurska regija: Regionalno stičišče NVO Pomurja www.lrf-pomurje.si
Notranjsko - kraška regija: BOREO www.boreo.si
Nacionalna raven: Slovenska mreža prostovoljskih organizacij www.prostovoljstvo.org
 

Copyright © 2009 - 2024, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.