Domov | O nas | O društvu

O društvu

Društvo rejcev drobnice Litija – Šmartno pri Litiji »Pastirci« s svojimi člani skrbi za ovčjerejski in kozjerejski program tega dela živinoreje na celotnem teritorialnem območju Litija in Šmartno pri Litiji. S svojim delovanjem bistveno pripomoremo pri preprečevanju zaraščanja obdelovalnih kmetijskih površin, ki so zaradi strmin zahtevne za obdelavo. Nenazadnje s strokovnim pristopom (učne delavnice, ekskurzije, strokovna predavanja, ipd.) pripomoremo k gospodarnješi reji drobnice s ciljem ostajanja ljudi na podeželju, v težjih kmetijsko pridelovalnih razmerah. Povezani smo v Zvezi rejcev drobnice Slovenije, kot tudi z rejci drobnice zgornjega Posočja, s katerimi smo podpisali listino o medsebojnem sodelovanju. Prizadevamo si, da bi reja drobnice obdržala pomembno mesto, v verigi zdrave prehrane.