Domov | Zgodilo se je | VSEBINSKO POROČILO O ...

VSEBINSKO POROČILO O DELOVANJU DRUŠTVA ZA LETO 2018

Medobčinsko društvo Sožitje za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju občin Domžale, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin je na dan 31. 12. 2018 štelo 493 članov in sicer: moški - 210, ženske - 283, oz. osebe z motnjo v duševnem razvoju - 185, starši oziroma skrbniki - 201, strokovni sodelavci - 21 ter ostali (sorodniki, prijatelji…) - 86.

V našem društvu Sožitje ponujamo pester nabor aktivnosti, ki skrbijo za izobraževanje, usposabljanje in ohranjanje zdravja ter znanj naših članov. Izvajajo se celo leto – razen med počitnicami. Sem spadajo: • Glasbena skupina Strune, ki se pod mentorstvom Stanke Kač srečuje vsak drugi četrtek (nastop: Slavnostna seja ob občinskem prazniku Občine Mengeš, 29. 5. 2018) • Plesna skupina Face, ki se pod mentorstvom Klemna Pirmana srečuje vsak ponedeljek (nastopi: Zbor članov, 21. 3. 2018, piknik društva, 10. 6. 2018) • Plesna skupina Sončki, ki se pod mentorstvom Monike in Bernarde Rozman ter Mateja Logarja srečuje vsak petek (nastopi: Šenčur folkloro na ogled postavi, 16. 2. 2018, Panorama Stara Pošta, nastop ob svetovnem dnevu Downovega sindroma, 23. 3. 2018, piknik društva, 10. 6. 2018) • Skupina za samopomoč in skrb za starejše Optimistke, ki se pod mentorstvom Brede Zlobko srečuje enkrat mesečno • Bralne urice, kjer se naši člani pod mentorstvom Simone Glavan, Vilme Novak in Jurčka Nowakk srečujejo enkrat mesečno (branje s psičko Išo, zaključek in podelitev priznanj, 17. 4. 2018) • Sem spadajo tudi nacionalni programi Zveze Sožitje (Razpis 2018), to so programi vseživljenjskega učenja OMDR ter izobraževanja in usposabljanja družin, ki so potekali od aprila do septembra 2018: o družinski programi (24 vloženih prijav, 2 odjavi, 22 realiziranih prijav: 1x ŠLC, 2x babice in dedki, 1x sorojenci, 4x otroci in najstniki z MDR, 4x otroci in najstniki sorojenci, 10x OPZD/TS) o VŽU (40 kvot, 48 prijav, 43 potrjenih prijav s strani Zveze, 2 odjavi, 41 realiziranih prijav, 14 spremljevalcev: 1x Kamnik, 2x Kranj, 3 spremljevalke 2x) Poleg tega izvajamo tudi rehabilitacijske programe: • Vadba, kjer se naši člani vsako sredo srečujejo pod mentorstvom Patricije Marolt (od oktobra 2018, učiteljica na OŠ Roje, prej Janez Korbar, ki je zaradi zdravstvenih težav odpovedal sodelovanje) • »Gibalček« – kineziološka terapija, kjer se naši člani srečujejo vsak petek pod mentorstvom Ane Valant • Plavanje – Halliwick, kjer se naši člani srečujejo vsak ponedeljek pod mentorstvom Mazena Ahmada • Novinarski krožek Kapljice, kjer se naši člani srečujejo enkrat mesečno ob ponedeljkih pod mentorstvom Silve Drešar • Hipoterapija, ki poteka individualno po dogovoru z mentorico Meto Pirnat Radović • Pohodništvo, ki poteka mesečno ob sobotah po dogovoru z mentorico Metko Mestek (7. 4. 2018, Mengeška koča, 26. 5. 2018, Arboretum Volčji Potok, 20. 10. 2018, Velika planina v malem, 15. 12. 2018, Ribogojnica Mihovc) • Vikend seminar za naše člane (družine), letos smo ga izvedli od 20. 4. do 22. 4. 2018 v Zdravilišču Radenci, hotel Radin o Koordinator: Franci Rozman o 38 udeležencev, od tega 16 OMDR o Predavanje iz obveznega programa Zveze Sožitje: Novi pristopi pri skrbi za osebe s posebnimi potrebami, ga. dr. Valerija Bužan o Gibalne aktivnosti v vodi po metodi Halliwick, Mazen Ahmad o Delavnica izdelava stvari iz gline, Janja Kisilak • Zimovanje za OMDR: 28. 1. – 2. 2. 2018, Planinski dom Ušte nad Moravčami (25 OMDR in 4 spremljevalci: Vilma Novak, Jurček Nowakk, Mojca Mušič, Marjana Perko) Družabne in druge dejavnosti: • Pustovanje v diskoteki Šporn (12. 2. 2018, 15.00 – 18.00) • Sprejem ob prevzemu častnega pokroviteljstva nad obeležitvijo obletnic Društev Sožitje, ki so v letu 2018 praznovali visok jubilej (26. 2. 2018, Velika dvorana Predsedniške palače) • Zbor članov, praznovanje materinskega dneva, obeležitev svetovnega dneva Downovega sindroma (21. 3. 2018, KD Groblje) • 25. regijske igre SOS (18. 5. 2018, Domžale) o 9 OMDR: Cirila Ravnikar (zlata medalja v metu žogice), Gregor Hernčič (bronasta medalja v metu žogice), Nuška Brglez (srebrna medalja v metu žogice), Mazen Ahmad (bronasta medalja v metu žogice), Matjaž Robida (zlata medalja v metu žogice), Magda Jeras (srebrna medalja v teku na 50 m, bronasta medalja v metu žogice), Malči Prelec (srebrna medalja v metu žogice), Ammar Kheir (bronasta medalja v teku na 50 m), Omar Kheir (bronasta medalja v metu žogice) • Spomladanski družinski izlet (19. 5. 2018, Trsat in Opatija), 68 prijavljenih • Zlato priznanje občine Mengeš za več kot 50-letno prizadevno delo (29. 5. 2018, KD Mengeš) • Piknik – druženje družin, prijateljev in podpornikov društva (10. 6. 2018, Hiša na travniku, Dob): telovadba s Klemnom Dolencem, pražen krompir Turističnega društva Šenčur, obisk ambasadorjev evropskega leta kulturne dediščine, Roka Terkaja in Igorja Sakside, nastop članov društva in Cowboy ritem, obisk upokojenega nadškofa msgr. Alojzija Urana, za glasbo in dobro vzdušje Kvintet Dori… • Sklenjen memorandum o sodelovanju: »Dajte nam krilja Skopje« in »MOD Sožitje Mengeš« (21. – 24. 6. 2018), Skopje obiščejo Tatjana Novak, Gregor Novak, Breda Zlobko, Roman Zlobko • Jesenski družinski izlet (8. 9. 2018, Kostanjevica ob Krki), 55 prijavljenih • Udeležba 5 članov na regijskem seminarju o samozagovorništvu (Zveza Sožitje, 28. 9. 2018) • Izlet za starše (29. 9. In 30. 9. 2018, Gradiščansko in Prekmurje), 27 + 13 zunanjih prijavljenih • Novoletno praznovanje z obiskom in obdarovanjem Dedka Mraza (9. 12. 2019, 15.00, KD Radomlje) • Prejeta donacija osmih Petrolovih bencinskih servisov v vrednosti 1.600 eur za organizacijo Zimovanja 2019: Domžale 1 (Nenad Pevulja), Trzin (Dean Malkoč), Voklo 1 Šenčur (Anja Mandelj), Primskovo Kranj (Simon Čebul), Kranj vzhod (Gašper Golob), Kranj zahod (Gašper Golob), Rudnik 1 (Slavka Tomplak) in Rakovnik Ljubljana (Matija Avšič) Prostovoljne ure: V letu 2018 smo opravili skupaj 5587 prostovoljnih ur. Sodelovalo je 61 prostovoljcev, 20 moških in 41 žensk. Njihova starost: do 17 let – 2, 18-29 let – 9, 30-59 let – 31 in nad 60 let – 19. Ure so bile opravljene na področjih kulture in umetnosti (138 ur), socialne dejavnosti (3582), rekreacije (222) ter človeka, narave in družbenih vrednot (1645). Hvala vsem, ki ste bili v preteklem letu z nami in ste nas tako ali drugače podpirali. In hvala vsem, ki boste z nami še naprej.