Domov | Dejavnosti | Dejavnosti

Dejavnosti

Delo in živjenje čebelarja lahko spoznate tudi skozi dejavnosti čebelarjev članov čebelarskega društva Tržič. Kot člani društva se udeležujemo različnih prireditev tako na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju. Pomen in odgovornost čebelarjev je oblikovanje pozitivnega odnosa javnosti in še zlasti mladih do kulture čebelarjenja in ohranjanje narave, zato mladim v čebelarskih krožkih na osnovnih šolah predstavimo pomembne teme, jih seznanimo z osnovami čebelarjenja ter jih na ta način motiviramo za delo v čebelarstvu. Glavni motiv za čebelarjenje je pridelava medu, ta dejavnost je predstavljena predvsem skozi kakovost medu, kar je za potrošnika najbolj pomembno. Priprava na novo čebelarsko leto se prične že poleti, kratek vpogled v delo čebelarja lahko vidite v mesečnih čebelarskih opravilih.