Domov | O nas | O društvu

O društvu

Društvo prijateljev mladine Trbovlje je nevladna, humanitarna, prostovoljna, neprofitna in nepridobitna organizacija, ki si prizadeva, da bo delovala v javno dobro. DPM Trbovlje ima status društva v javnem interesu na področju družinske politike. Deluje na nivoju občine Trbovlje in izvaja programe na lokalnem nivoju in se tvorno vključuje v delo Zveze prijateljev mladine Slovenije, je sestavni del nacionalnega programa.

Temeljni cilj društva je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb, ter zaščita njihovih pravic.

Društvo deluje že od leta 1953 in postaja vedno bolj nepogrešljivo v sodobno organizirani civilni družbi. Delovanje društva temelji na razvijanju temeljnih vrednost prostovoljnega dela in negovanju dobrin, medčloveških odnosov.Temeljna načela delovanja:

  • ustvarjanje enakih možnosti za dostopnost in vključenost otrok, mladostnikov in družin v programe

  • spoštovanje vrednost življenja otrok, mladostnikov in družin

  • prostovoljno delo

  • neprofitnost

  • strpnost do drugačnih

  • odprtost delovanja in povezovanja s sorodnimi neprofitnimi, prostovoljnimi organizacijami

  • nestrankarsko delovanje