Domov | O nas | O nas

O nas

Društvo interesnih dejavnosti ZAPOTOK je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb z namenom uresničevanja skupnih interesov. Osnovni namen je združevanje članov z namenom uresničevanja na področjih športnih aktivnosti in rekreacije, ohranjanja kulturnih izročil, razvoja turistične dejavnosti, varstva okolja in naravnih znamenitosti ter ohranjanje podeželja, promoviranja preventive in zdravega načina življenja vseh generacij ter delovanja na področju sorodnih dejavnosti.


Vizitka:

Dolgo ime organizacije/društva: Društvo interesnih dejavnosti ZAPOTOK
Skrajšano ime organizacije/društva: Društvo ZAPOTOK
Naslov in pošta: Zapotok 8c, 1292 Ig
Zastopnik- predsednik društva: Zlatko USENIK
Elektronski naslov: drustvo.zapotok@gmail.com
Transakcijski račun: 02015-0254926488
Davčna številka: 68667370
Matična številka subjekta: 1956299
Letna članarina: 10 EUR
Število aktivnih članov: 195