Domov | Aktualno | Sofinanciranje ...

Sofinanciranje izobraževanja dijakov kmetijske smeri v občini Ivančna Gorica

Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, na podlagi 18. člena Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 74/07) ter Odloka o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28.2.2014) objavlja javni razpis za sofinanciranje izobraževanja s področja kmetijstva v letu 2014.

Razpis je namenjen vsem dijakom, vpisanim v poklicne in srednješolske izobraževalne programe kmetijskih smeri.

Za sredstva enkratne pomoči lahko zaprosijo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • da imajo stalno bivališče na območju občine Ivančna Gorica,
  • da so vpisani v kmetijski izobraževalni program (poklicni ali srednješolski),
  • da so predvideni prevzemniki kmetije, kar se v postopku ugotovi na podlagi pisne izjave lastnika kmetije o nasledstvu oziroma prevzemniku kmetije.

Rok prijavo je 17.10.2014

Vsa razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani občine Ivančna Gorica:

http://www.ivancna-gorica.si/aktualno/?id=4553