Domov | O nas | O društvu

O društvu

Gotovo je govedoreja ena od nosilnih panog v kmetijstvu. Seveda pa se pri pridelavi mleka in prireji mesa pojavljajo najrazličnejši strokovni in splošni problemi. Govedorejsko društvo Stična je bilo ustanovljeno pred 15 leti na pobudo Selekcijske službe iz Ljubljane, prav z namenom , pomagati svojim članom pri razreševanju prav te problematike. Tako se z svojimi aktivnostih in po svojih močeh lotevamo predvsem različnih izobraževalnih programov.Društvene aktivnosti načrtuje in vodi 7 članski upravni odbor. Predsednik upravnega odbora je istočasno tudi predsednik društva, ki zatem operativno izpelje zastavljene naloge. Mandat vsem organom društva traja 5 let, kakor imamo zapisano v statutu. Enkrat letno, običajno v zimskem času se člani društva zberemo na občnem zboru, kjer pregledamo delo in aktivnosti za preteklo leto in naredimo plan za naslednje leto, ter se pogovorimo o aktualnih zadevah. Vpisanih imamo 118 članov, od katerih jih ima 88 plačano članarino.Poleg aktivnosti, ki se tičejo izključno govedoreje, smo v preteklosti organizirali tudi predavanja in delavnice, ki se tičejo bolj splošnega znanja in etnoloških značilnosti, kot so tečaji računalništva in salamiade. Pri organizaciji posamezne aktivnosti sledimo predvsem pobudam in potrebam svojih članov. Gotovo pa so najbolj obiskane naše vsakoletne strokovne ekskurzije, kjer spoznavamo našo stroko tudi v drugih regijah, ob tem pa se tudi med seboj bolj spoznamo in malo poveselimo.Prav bi bilo, da bolj sodelujemo tudi z našo matično občino Ivančna gorica, vendar tam nekako ne najdemo pravega sogovornika.