Domov | O nas | O nas

O nas

Kulturno-umetniško društvo Jevnica je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje državljanov, kjer z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo svoje interese na področju kulture in s tem prispevajo k bogatenju kulturnega življenja v ožjem in širšem okolju. Današnje Kulturno-umetniško društvo Jevnica je pravni naslednik leta 1927 ustanovljenega Prosvetnega društva Jevnica.

Osnovni namen društva je razvijanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, kulturne vzgoje in izobraževanja, posredovanja, varovanja in ohranitve kulturne dediščine.

V preteklosti so društvo vodili Leopoldina Kovič, Stane Šuštar, Jože Benčič, Jakob Šuštar, Karlo Šarbek, Avgust Vrhovec, Milena Režek in Jože Gorenc, ki je vodenje društva prevzel leta 1983 in je s svojo zavzetostjo in predanostjo pritegnil nove sodelavce in na tak način poživil kulturne dejavnosti. Društvo še dandanes uspešno vodi.

V društvu deluje preko 130 aktivnih članov, in sicer v sedmih sekcijah:

  • Mešani pevski zbor Miha Vahen,
  • Mešani pevski zbor KUD Jevnica,
  • Plesni skupini Rondo l. in Rondo ll.,
  • Kitaristi,
  • Bobnarji,
  • Dramsko-recitatorska sekcija in
  • Sekcija za razvoj podeželja in turizem.

Častni člani društva:
  • prof. Pavle Kalan
  • Jože Eržen st.
  • Eva Kovič