Domov | Aktualno | OBČNI ZBOR

OBČNI ZBOR

 OBČNI ZBOR 27. januarja 2023

S prijaznim sodelovanjem ravnateljice gospe Mojce Pajnič Kirn je imelo društvo 27. januarja 2023 svoj redni občni zbor v Osnovni šoli Sostro.

S pričetkom ob 18. uri je pričelo s predlaganim dnevnim redom:

1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Poročila predsednika, blagajnika, tajnika, nadzornega odbora in disciplinske komisije
4. Razprava o poročilih in potrditev poročil
5. Predstavitev delovnega programa za tekoče leto
6. Predlog višine članarine za leto 2024
7. Volitve v UO
8. Beseda gostov
9. Razno

OZ se je udeležilo 50 članov. Potrdili so poročila, prav tako tudi delovni program za tekoče leto. Članarina ostane še naprej 15 evrov.

V UO in komisije so bili izvoljeni trije novi člani in sicer Marjan Pajek, Jančar Jože in Klemen Levičnik.

Po besedah gostov se je razvila še živahna prijateljska debata.