Domov | O nas | O nas

O nas

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1993. Namen društva je spodbujati sodobno in ekološko primerno pridelavo sadja in vrtnin, razvijati odgovoren odnos članov do uporabe škropiv in gnojil. Do sedaj je bilo v društvo vpisanih preko 400 članov, aktivnih je 180. Čeprav je večina članov vrtičkarjev pa so člani tudi večji pridelovalci sadja in vrtnin iz naše četrtne skupnosti. Naš cilj je pridelati čim bolj zdrave pridelke z minimalno uporabo kemičnih pripravkov. Letno predvsem v zimskem času organiziramo 5-6 predavanj v učilnici, 2-3 predavanja na vrtu in sadovnjaku s praktičnim prikazom. Pripravimo 2 strokovni ekskurziji predvsem po Sloveniji. Udeležujemo se prireditev na področju MOL. Vsako leto pripravljamo razstavo pod imenom Praznik jeseni. Namen prireditve je prikazati širšemu okolju, predvsem pa mlademu rodu pridelavo pridelkov na okolju prijazen način.

TEMELJNI CILJI
1. Prizadevanje za strokovno raven dela društva.
2. Spodbujanje članov za strokovno izobraževanje.
3. Sodelovanje z organizacijami in službami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s sadjarstvom in vrtnarstvom.
4. Skrb za ohranitev zemlje, da jo bodo zdravo in s pridom uporabljali tudi naši zanamci.
5. Izobraževanje članov in s tem tudi širše okolice o sodobnih načinih varstva rastlin s poudarkom na naravni pridelavi in ohranjanju čistega in nezastrupljenega okolja.
6. Skrb za urejen videz našega okolja, vrtov, sadovnjakov pa tudi našega bližnjega urbanega okolja.
7. Skrb za zdravo življenje in pravilno zdravo prehranjevanje.
8. Spoznanja in dobre metode iz širše domovine prenesti tudi v naš kraj.
9. Sodelovanje z mladino iz OŠ Sostro.
10. Sodelovanje s sorodnimi društvi iz naše ožje in širše okolice.
11. Sodelovanje z ostalimi društvi pri prireditvah na našem območju.

ČLANSTVO
Od ustanovitve društva se je do zdaj včlanilo že preko 400 članov.
V letu 2015 je bilo včlanjenih 180 aktivnih članov.